Posiedzenie Rady Stowarzyszenia (27.04.2023r.)


2️⃣7️⃣ kwietnia 2023 r. w biurze Stowarzyszenia odbyło się spotkanie RADY STOWARZYSZENIA.
W imieniu Zarządu spotkanie otworzył Wiceprezes Mieczysław Trafis.
W pierwszej części radni odbyli posiedzenie pod przewodnictwem Roberta Jędrzejczaka celem było rozpatrzenie wniosku.
Druga część spotkania poświęcona była kryteriom wyboru wniosków do NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII, prowadził ją dyrektor biura Łukasz Klapczyński.
Radni wnikliwie analizowali proponowane kryteria, wnosząc po dyskusji uwagi i proponując zmiany .
Wszystkie zmiany zostały uwzględnione i zostaną przedstawione na walnym zebraniu.
W spotkaniu uczestniczył również Andrzej Głuchowski przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 
  Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie uczą się i tabela