Szkolenie 24.04.2024


24.04.2024 w naszej siedzibie odbyło się szkolenie dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania dla stowarzyszeń i grup nieformalnych✍️✒️
             głównym celem naszego stowarzyszenia do 2029 roku jest wzrost jakości kapitału społecznego na obszarze nasze działania u progu wdrażania nowej strategii idą w tym kierunku
Na początek spotkania zespół z biura Irena Wojciechowska oraz Alina Pawlukowicz zapoznały zebranych z działalnością naszego Stowarzyszenia, nawiązały do dobrych praktyk i przykładów godnych uwagi. Omówiły plany wdrażania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w tym planowane nabory wniosków .
Następnie Pan Piotr Kotlarek z Stowarzyszenie Centrum PISOP rozpoczął szkolenie z programu Wielkopolska Wiara 
Szkolenie przebiegło w fantastycznej atmosferze po raz kolejny zbudowaliśmy fundamenty pod dobre relacje, wzmocniliśmy kapitał społeczny i oczywiście podnieśliśmy swoje kompetencje .
Życzymy powodzenia w konkursie dotacyjnym
Dla łatwiejszego dostępu poniżej link do programu o którym tak profesjonalnie omówił Piotr Kotlarek
. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, przedstawicielom mediów, domów kultury, KGW, Uniwersytetu Trzeciego wieku, cechu rzemiosł, OSP, fundacji i społeczności lokalnej .
więcej informacji