Rewitalizacja oraz doposażenie interaktywnej ścieżki edukacyjnej „Na puszczańskim szlaku” Kontrola grantu


Skontrolowana została realizacja operacji Grantowej pt. projekt zrealizowany został przez Stowarzyszenie Na rzecz integracji osób starszych i Niepełnosprawnych
„Wieś bez barier”
Czynności kontrolne polegają na sprawdzeniu zgodności operacji z umową.
Ze strony naszego Stowarzyszenia kontrolę prowadziły Alina Pawlukowicz oraz Anita Cejba że strony beneficjenta Prezes Honorata Chrobrowska-Ogonowska wraz ze Skarbnikiem. Kontrola przebiegła pomyślnie.
 
Projekt ten został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)