„Poprawa estetyki i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenu przy świetlicy wiejskiej w Chorzępowie”. kontrola grantów


OSP Chorzępowo wspólnie z Gmina Sieraków zrealizowało operację Grantową której celem było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla wszystkich mieszkańców.
. Projekt dofinansowany ze środków EFRROW w ramach programu „Turystyczna Kraina Puszczy Noteckiej” oraz z budżetu gminy Sieraków.
Projekt pt „Poprawa estetyki i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenu przy świetlicy wiejskiej w Chorzępowie”.
⏭️ Co zostało zrobione❓
OSP Chorzępowo odświeżyło teren przy świetlicy wiejskiej!
Nowe ogrodzenie placu zabaw ️
Siłownia zewnętrzna ️
Miejsce na grill i palenisko
Nowe ławki
Kontrola polegała na sprawdzeniu zgodności operacji z umową Kontrola przebiegła bez zastrzeżeń
Ze strony naszego Stowarzyszenia kontrolę prowadziły Alina Pawlukowicz oraz Anita Cejba. Ze strony OSP zarząd, a ze strony gminy Sieraków Pani Dorota Talarek