„Zakup wyposażenia do pracowni plastycznej Centrum Animacji kultury w Międzychodzie „.-kontrola Grantów


W Cak Międzychód w Gmina Międzychód odbyła się kontrola projektu pt:
Kontrola przebiegła bez uwag ❗
W kontroli udział wzięła Alina Pawlukowicz oraz Anita Cejba a że strony beneficjenta Pani dyrektor Natalia Czarnecka
Gratulujemy wielu ciekawych pomysłów i wspaniałej realizacji planów. Życzymy powodzenia w dalszych działaniach
Projekt ten został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)