Rozwój infrastruktury w Przemyślu – kontrola Grantu


W Przemyślu Gmina Sieraków odbyła się kontrola realizacji operacji Grantowych kontrola polegała na sprawdzeniu zgodności operacji z umową w czynnościach związanych z kontrolą że strony naszego Stowarzyszenia udział wzięli Alina Pawlukowicz, Anita Cejba i Irena Wojciechowska. Ze strony gminy Sieraków Pani Dorota Talarek Kontrola przebiegła pomyślnie bez uwag
Dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia Puszcza Notecka oraz zaangażowaniu ochotników z Grobi, w sąsiednim sołectwie Przemyśl przy świetlicy wiejskiej powstała nowa ścieżka edukacyjna poświęcona ekologii! ♻️
W ramach projektu stworzono:
️⏳ Gra „Rozkład odpadów w czasie”
♻️️ Tablica informacyjna „Droga naszych odpadów”
♻️️ Gra „Segreguj odpady”
️❌ Tablica informacyjna „Skutki zanieczyszczeń powietrza dla środowiska”
Tablica o odnawialnych źródłach energii
Dodatkowo, strażacy postawili betonowy stół do tenisa stołowego , wspierając integrację międzypokoleniową, promocję walorów turystycznych sołectwa oraz aktywizację lokalnej społeczności.
Projekt ten został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz budżetu gminy Sieraków.
Ochotnicza Straż Pożarna w Grobi zrealizowała projekt po sąsiedzku w Sołectwo Przemyśl Ta współpraca między lokalnymi instytucjami i organizacjami pozwoliła na skuteczną realizację przedsięwzięcia.