„Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Grobi”. kontrola grantu


W Grobi Gmina Sieraków Ochotnicza Straż Pożarna w Grobi dzięki dofinansowaniu z naszego Stowarzyszenia zrealizowała projekt pn.: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Grobi”.
W ramach grantu powstała ścieżka edukacyjna poświęcona płazom i gadom, która zawiera dwie tablice informacyjne oraz gry edukacyjne m.in. Labirynt natury”, czy „Koło edukacyjne”. Dodatkowo strażacy postawili betonowy stół do tenisa stołowego w celu integracji międzypokoleniowej, promocji walorów turystycznych sołectwa oraz aktywizacji lokalnej społeczności.
Kontrola która przeprowadził nasz zespół – Alina Pawlukowicz, Anita Cejba i Irena Wojciechowska przebiegła pomyślnie, bez uwag ❗ze strony gminy Sieraków w kontroli udział wzięła Pani Dorota Talarek
. Ze strony społeczności wiejskiej pan Zenon Świderski oraz Arkadiusz Świderski .
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy z lokalną społecznością ‍♂️‍♀️
____________&
Dodajmy że świetlica wiejska również została wsparta dofinansowaniem w wys. 500 tys. zł. Załączamy zdjęcia pamiątkowe z roku 2015