„LEADER: osiągnięcia, wyzwania i możliwości” 18-20.06.2024


W dniach 18-20 czerwca 2024 r.,w Zakopanem, odbyła się konferencja pn. „LEADER: osiągnięcia, wyzwania i możliwości”, organizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele lokalnych grup działania oraz organizacji i instytucji wspierających wdrażanie interwencji LEADER w Polsce.
Warsztaty, dobre praktyki, sesje plenarne, kontakty, inspiracje, motywacja do dalszej pracy dla Lokalnych Grup Działania
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego reprezentowali Pani Barbara Pryczek-Socha oraz Pan Adrian Kapuściński.
Uczestniczyliśmy w niej w składzie Anita Cejba, Alina Pawlukowicz oraz Irena Wojciechowska.
Było to wydarzenie sieciujące ponad 500 osób – przedstawicieli lokalnych grup działania (LGD) oraz organizacji i instytucji wspierających wdrażanie interwencji LEADER w Polsce.
Uczestnicy mieli możliwość zdobycia wiedzy, wymiany informacji oraz wypracowania pomysłów na przyszłość, które mogą ułatwić realizację zadań w ramach lokalnych strategii rozwoju (LSR).
Na konferencji poruszane były zagadnienia związane z:
realizacją projektów
wielofunduszowością,
komunikacją i promocją LGD,
animacją i wspieraniem aktywności lokalnych społeczności,
angażowaniem młodzieży w działania LGD.
Konferencja i warsztaty były też okazją do podzielenia się doświadczeniami rezultatów wielofunduszowych strategii .
Nakreślone zostały wyzwania i kierunki działań: KLIMAT, CYFRYZACJA, włączanie MŁODZIEŻY w działania lokalne i klimatyczne mamy to w naszej lokalnej strategii