grantySzanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy za aktywność wszystkim wnioskodawcom! Poniżej informacja dotycząca zakończonego naboru w ramach operacji grantowych. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia które odbędzie się niebawem dokona oceny złożonych wniosków.    ocena formalna na Granty w naborach 2023 GRANTY ocena formalna nab 6 p.XI na Granty w naborach 2023 GRANTY ocena formalna […]

NABÓR NA OPERACJE GRANTOWE ZAKOŃCZONY  Uwaga NABÓR NA OPERACJE GRANTOWE ! TERMIN : 04 maja do 17 maja 2023 nabór NUMER 5/2023/G wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych . Celem realizowanego […]

NABÓR 5/2023/G OPERACJE GRANTOWE ! TERMIN : 04 do ...


Uwaga Nabór wniosków na OPERACJE GRANTOWE! TERMIN : 04 maja do 17 maja 2023 !!!! Nabór NR 6/2023/G o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych . Celem realizowanego naboru […]

Nabór nr 6/2023/G na OPERACJE GRANTOWE ! TERMIN : ...Kolejna dawka wiedzy Dzisiaj w naszym biurze odbyło się szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców. Program spotkania obejmował zakres dotyczący operacji grantowych zespół z biura Łukasz Klapczyński, Anita Cejba i Alina Pawlukowicz informowali słuchaczy jakie działania mogą sfinansować w ramach grantów organizacje pozarządowe a jakie JST na co zwracać uwagę . Z […]

13.04.2023 szkolenie dla Grantobiorców
Szanowni Państwo, W związku z planowanymi naborami na OPERACJE GRANTOWE planujemy dwa szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców ( stowarzyszenia oraz JST) w dniu: 4 kwietnia 2023 – w Urząd Gminy Obrzycko – Oficjalnie od godziny 9,00 13 kwietnia 2023 – w naszym biurze w Międzychodzie (ul. Dworcowa 18) od godz. 12,00 […]

szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców GRANTY (4.04.23 , 13.04.23)
SZKOLENIE DLA NGO 15 marca 2023 r. w siedzibie stowarzyszenia odbyło się szkolenie dedykowane stowarzyszeniom oraz grupom nieformalnym z obszaru działania LGD PUSZCZA NOTECKA W szkoleniu wzięło udział ponad 30 przedstawicieli stowarzyszeń z całego obszaru LGD Puszcza Notecka, przedstawicieli gmin, grup nieformalnych, Rada Młodzieżowa Gminy Wronki, Rad Seniorów, Uniwersytetu Trzeciego […]

szkolenie 15.03.2023