Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 6 maja 2019 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Aktywni lokalnie”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 44 505,56 zł. Operacja mająca na celu ułatwienie budowania partnerstwa i współpracy pomiędzy podmiotami inicjującymi działania na […]

Aktywni lokalnie- w ramach umowy partnerskiej z WODR


Zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”    Zaproszenie do udziału w konkursie wysyłka     Więcej informacji pod adresem http://www.funduszsolecki.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1096%3Azapraszamy-do-udziau-w-vii-edycji-konkursu-pn-fundusz-soecki-najlepsza-inicjatywa&catid=43%3Aaktualnosci&Itemid=1&fbclid=IwAR23pFjvfbc_XX1VOcd06ZTRxSJpbk8Erfp1b_89nGVOkSSubiPYK0_ksXY

Zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki ...


Szanowni beneficjenci ! Uprzejmie przypominamy o obowiązku wypełnienia Ankiety Monitorującej na potrzeby monitorowania  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  na lata 2016-2023 wdrażaną przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Notecka”. Ankietę prosimy odesłać (lub dostarczyć osobiście) na adres: LGD „Puszcza Notecka” , ul. Dworcowa 18, 64-400 Międzychód ankieta_monitorujaca lgd Puszcza Notecka […]

Szanowni beneficjenci ! Ankieta! Przypominamy!Jeszcze tylko do 7 maja 2019 roku można wnioskować o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Na zwycięzców czekają granty o łącznej wartości 100.000 złotych. Celem konkursu jest wsparcie projektów łączących działania na rzecz pszczół z edukacją i poszerzaniem wiedzy o tych owadach. Zwiększanie bazy pokarmowej, czyli sadzenie kwiatów bogatych w nektar i pyłek, powinno być najważniejszym […]

Trwa nabór projektów na konkurs „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”


Wszystkiego najlepszego z okazji ŚWIĄT WIELKANOCNYCH. Zdrowia oraz miłych spotkań w gronie najbliższych życzą Zarząd oraz pracownicy Stowarzyszenia „Puszcza Notecka”.  

Spokojnych Świąt!