W dniu 28 września 2017r. odbyło się kolejne Posiedzenie Zarządu LGD Puszcza Notecka. Tematyka posiedzenia to m.in. A. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z koniecznością wynikająca z rozporządzenia oraz koniecznością realizacji projektów współpracy B. Planowane nabory wniosków C. Podsumowanie działań w zakresie szkoleń i aktywizacji Omówiono również planowane […]

Posiedzenie Zarządu


DOTYCZY WNIOSKU O PŁATNOŚĆ oraz zmiana umowy o przyznanie pomocy dla beneficjentów 21.07.2017 r. została udostępniona wersja 3z: Wniosku o płatność wraz z jego instrukcją oraz 27.09.2017 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy do operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych. Uwaga: Uwaga! 27.09.2017 r. […]

Uwaga beneficjenci!Kolejny przykład realizacji dotacji . Miasto Obrzycko! Rodzaj operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Tytuł operacji: Plac zabaw dofinansowany na kwotę 49402,00zł. Burmistrz Obrzycka wspólnie z dyrektor Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko Anną Rudy uzgodnili stanu zaawansowania prac przy budowie placu zabaw obok […]

Dotacje-realizuje się !


Tytuł operacji: Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej nad Jeziorem Mormin na kwotę 132 639,06zł. Celem operacji jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy obszaru LGD Puszcza Notecka. Prace przy jeziorze w Morminie Gmina Ostroróg idą pełną parą. Cieszy nas że realizacja dotacji idzie zgodnie z planem. Powodzenia!

Dotacje – realizuje się !
25 września mija rok od uzyskania tytułu ” Najaktywniejsza Lokalna Grupa w Wielkopolsce w 2016 r.”

Rocznica22 września 2017 r. w Sali Kinowej Międzychodzkiego Centrum Animacji Kultury odbywa się spotkanie informacyjne połączone w warsztatem z Biznesplanu. Spotkanie otworzył zespół z biura LGD : Irena Wojciechowska, Łukasz Klapczyński oraz Anita Cejba. Szkolenie z Biznesplanu ma charakter warsztatowy, jednak na początku Irena Wojciechowska przeprowadziła szkolenie z teorii bizneplanu […]

Biznesplan


Szkoła Mistrzostwa Sportowego na Leśnej we Wronkach wzbogaciła swoją bazę treningową. Dla naszego Stowarzyszenia ważna chwila ponieważ jest to pierwsza  zrealizowana dotacja w perspektywie finansowej 2014-20. W środę 20 września 2017r. oficjalnie otwarto nowy obiekt sportowy przy Zespole Szkół nr 1. Zadanie pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla […]

Pierwsza dotacja oddana do użytku!W nawiązaniu do licznych zapytań informujemy, że jutrzejsze szkolenie z Biznesplanu ma charakter warsztatowy, w związku z czym zachęcamy do przyjścia na szkolenie z częściowo uzupełnionym biznesplanem. Wzory dokumentów dostępne są na stronie: http://puszczanotecka.org/wzory-dokumentow-wnioski-zalaczniki-instrukcje/  

Warsztaty z Biznesplanu – Ważna informacja


Jak nas poinformował Pan Krzysztof Wolny Burmistrz Miasta i Gminy Międzychód projekt pod nazwą „Przebudowa Plaży nad Jeziorem Mierzyńskim” dofinansowany na kwotę 360 733,00 zł jest  w trakcie realizacji. Prace przebiegają zgodnie z planem.

Dotacja realizuje się