Szanowni wnioskodawcy ;   Wnioski wybrane przez Radę Stowarzyszenia wraz z całą dokumentacją dotyczącą wyboru zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w dniu 13 lutego 2017r. przekazaliśmy dokumentację naboru nr 4/2017 ( rozwój przedsiębiorczości) w dniu 27 stycznia 2017r. przekazaliśmy dokumentację naboru nr:  1/2017 , 2/2017 […]

Szanowni wnioskodawcy!


  ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Informujemy o możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, w celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom […]

Uwaga beneficjenci !Międzychód, dnia 13.lutego 2017 r.   Wyniki naboru wniosków nr 4/2017 Szanowni wnioskodawcy naboru nr 4/2017      Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka” informuje, że w dniu 6 lutego 2017 r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada wybrała wnioski w ramach naboru 4/2017 -przedsięwzięcie: PI: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów […]

wyniki naboru 4/2017
„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” (Henry Ford) 27 stycznia 2017 r. w Sierakowskim Ośrodku Kultury w Sierakowie odbyło się spotkanie informacyjne na które przybyli Członkowie i Przyjaciele Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka”. Gościliśmy przedstawicieli Starostw, Burmistrzów i Wójtów: Sierakowa, Międzychodu, Wronek, Kwilcza, Ostroroga, […]

Podsumowujące 10 – lecie działalności!


W dniu 20 stycznia 2017r.  roku na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia „Puszcza Notecka”  dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata […]

Podsumowanie naborów 1/2017 2/2017 3/2017 – WynikiPosiedzenie Zarządu oraz Szkolenie   11 stycznia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w 2017 roku.  W posiedzeniu oprócz Zarządu udział wzięli : Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Robert Jędrzejczak, Zastępca Przewodniczącego Rady Anna Wójcik , Sekretarz Rady Małgorzata Borowicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Głuchowski. Na spotkaniu podsumowano działania związane […]

Posiedzenie Zarządu oraz Szkolenie!


Pierwszy wniosek w pierwszym naborze perspektywy 2014-2020 przyjęty. Przypominamy że nabór na rozwój przedsiębiorczości oraz duże projekty trwa do 9 stycznia 2017 r. Kontakt w godz. 9,00 – 14,00 tel: 506 087 607 wnioski przyjmujemy w biurze przy ul. Dworcowej 18 w godz. 9,00 – 14,00. Mamy dla Państwa kilka […]

Pierwszy wniosek przyjęty!21 grudnia 2016r. we Wronkach odbyło się spotkanie opłatkowe. W spotkaniu udział wzięli Włodarze Starostw i Gmin członkowskich, przedstawiciele organów oraz pracownicy biura. Zebranych powitał Zarząd : Mieczysław Trafis, Irena Wojciechowska, Anna Andrałojć, Agnieszka Leśniewska w którego imieniu przemawiał Prezes Jacek Kaczmarek . Uroczystość uświetnił Zespół śpiewaczy CHABRY pod kierownictwem […]

Podsumowaliśmy kolejny już 10 rok naszej pracy na rzecz społeczności ...


  19 grudnia 2016 roku w biurze LGD w Międzychodzie przy ul. Dworcowej 18 odbyły się dwa spotkania szkoleniowo – informacyjne: 1) Duże projekty . Tematyka szkolenia to m.in: działalność LGD – cele przedsięwzięcia – realizacja planu komunikacji oraz informacje dotyczące aktywizacji lokalnej społeczności. Lokalna Strategia Rozwoju jako dokument kluczowy […]

Szkolenia 19 grudnia 2016r.