24 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyła się Konferencja szkoleniowa nt. możliwości pozyskania funduszy w ramach PROW 2014-20 oraz promocja Dziedzictwa Kulinarnego w Wielkopolsce. W Sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się konferencja szkoleniowa podczas której omówiono możliwości pozyskiwania dotacji oraz działania samorządowe . Spotkanie otworzył Pan […]

Konferencja Kobiet 24.03.2017


UWAGA BENEFICJENCI !   Informacja o uruchomieniu Portalu Ogłoszeń ARiMR,  od 18 marca br. ARiMR uruchomił portal ofertowy, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców / dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń […]23 marca 2017 r. Spotkanie Rady 23 marca 2017r. w biurze Stowarzyszenia spotkała się Rada Stowarzyszenia w dwóch celach: 1) Szkolenie mające na celu przyswojenie aktualnych zmian legislacyjnych. Dokonano m.in. analizy czterech dotychczasowych naborów wniosków, ponadto omówiono wytyczne nr 3/2017 oraz nowelizację aktów prawnych. Przeanalizowano zapisy do Lokalnej Strategii Rozwoju […]

Spotkanie Członków Rady Stowarzyszenia
21.03.2017 r. odbyło się szkolenie w Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Prowadzący: Ryszard Kamiński z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Leszek Lesiak z CDR O/Kraków. Celem jest podniesienie kompetencji, w tym praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla wnioskodawców i skutecznych metod komunikacji ze społecznością lokalna dla wzmocnienia […]

Szkolenie pracowników


Ze względu na obowiązkowe szkolenie pracowników biura w dniu 21.03.2017 biuro nieczynne. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem 506 087 607. Za utrudnienia przepraszamy.    

Uwaga!!! 21.03.2017 biuro nieczynneDzień Kobiet był wspaniała okazją aby liderki w miłej atmosferze porozmawiały o działalności na rzecz aktywizacji kobiet, ale też o organizacji wydarzeń mających na celu promocję i włączenie grup defaworyzowanych. Podczas spotkania rozmawiano o roli kobiet w społeczności lokalnej. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]              […]

8 marca 2017


6 marca 2017 r. w Biurze Stowarzyszenia odbyło się spotkanie informacyjne. Tematyką spotkania było poinformowanie o działalności LGD „Puszcza Notecka” w tym o naborach wniosków które planuje ogłosić LGD „Puszcza Notecka”. Ponadto omówiono możliwości pozyskania dodatkowych środków w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem […]

SPOTKANIE INFORMACYJNE!Walne Zebranie Członków 03.03.2017 r. o godzinie 17:00 w kawiarence Art Cafe przy Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Puszcza Notecka”. Obrady otworzył Prezes Jacek Kaczmarek, następnie przewodniczenie obradom powierzono Julianowi Mazurkowi Staroście Międzychodzkiemu. Komisja skrutacyjna: Małgorzata Borowicz, Mariusz Śmigielski, Grzegorz Kurek. Protokołował Łukasz Klapczyński. […]

Walne Zebranie Członków!


Wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 2 marca 2017r. w biurze Stowarzyszenia odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Omówiono przygotowania do Walnego Zebrania Członków, w tym propozycje zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz przeanalizowano wykonanie zadań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.wykonanie zadań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. […]

Wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej!