Podsumowujemy działania LGD „Puszcza Notecka” – Spotkanie konferencyjne, Warsztat refleksyjny


21 grudnia 2016r. we Wronkach odbyło się spotkanie konferencyjne mające na celu podsumowanie działań LGD Puszcza Notecka od momentu podpisania umowy ramowej.

W związku z 10-leciem działalności Stowarzyszenia LGD „Puszcza Notecka” nie zabrakło podsumowania całego okresu tego podsumowania dokonał Prezes Zarządu Jacek Kaczmarek.  W spotkaniu udział wzięli Włodarze Starostw i Gmin członkowskich, przedstawiciele organów oraz pracownicy biura.
Zebranych powitał Zarząd : Irena Wojciechowska, Mieczysław Trafis,  Anna Andrałojć, Agnieszka Leśniewska w którego imieniu przemawiał Prezes Jacek Kaczmarek .
Uroczystość uświetnił Zespół śpiewaczy CHABRY pod kierownictwem Państwa Ireny i Stefana Klekotów z Wronek.
Spotkanie miało charakter informacyjny lecz ze względu na okres świąteczny nie mogło zabraknąć tradycyjnych akcentów; dzielenia się opłatkiem, tradycyjnych potraw Wigilijnch oraz wspólnego kolędowania.

Obecni dowiedzieli się o planowanych naborach oraz o stanie wdrażania LSR. Poinformowano o kampanii informacyjno-szkoleniowej oraz o działaniach aktywizacyjnych.

W uroczystości brali udział również Ksiądz Proboszcz Stanisław Wawrzyniak z Parafii Św. Krzyża i Św. Mikołaja w Biezdrowie oraz Gwardian Klasztoru Franciszkanów O. Tyberiusz.
W związku z 10-cio leciem istnienia Stowarzyszenia „Puszcza Notecka” nie zabrakło życzeń, podziękowań i wspomnień. Zaprezentowany został film wykonany przez Głos Wielkopolski w ramach nagrody za zajęcie I-go miejsca w plebiscycie na najaktywniejszą Lokalna Grupę Działania w Wielkopolsce.
Spotkanie było okazja do podziękowania dla gmin i starostw za wsparcie i w niezmienionym składzie budowanie partnerstwa od 10-ciu lat, było też okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2017-2023.
Zarząd i Komisja Rewizyjna podziękowała wszystkim za liczne przybycie, za docenienie pracy na rzecz społeczności lokalnych  za kwiaty, okolicznościowe listy oraz pamiątkowe ryngrafy i puchary.
Serdecznie dziękujemy Starostom, Burmistrzom i Wójtom oraz ich Zastępcom i Skarbnikom za obecność oraz uznanie dla działalności LGD „Puszcza Notecka” na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspierania inicjatyw lokalnych.
Dziękujemy Komisji Rewizyjnej i Prezydium Rady za przybycie i uświetnienie uroczystości.
Dziękujemy kapłanom za modlitwę i słowa uznania dla tego co robi stowarzyszenia dla lokalnej społeczności.

W TYM SAMYM DNIU ODBYŁ SIĘ WARSZTAT REFLEKSYJNY PODCZAS KTÓREGO omówiona została realizacja finansowa i rzeczowa LSR ,wybór  projektów i ich wpływ na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie , stosowane kryteria wyboru projektów, osiągnięcia celów LSR, w jaki sposób i czy system wskaźników dostarcza potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii , analiza procedur naboru wyboru i realizacji projektów

Na zakończenie omówiono działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)

Dziękujemy zespołowi z biura:  Irenie Wojciechowskiej Łukaszowi Klapczyńskiemu, Anicie Cejba i Adamowi Lehmannowi za przygotowanie spotkania.
Szczególnie dziękujemy Zespołowi Chabry za niezawodne przybycie i przyczynienie się do uświetnienia spotkania. Za rok zaplanowane jest kolejne spotkanie konferencyjne.

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7pwvA3qVxLQMEtONVgwdE1BX3M

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7pwvA3qVxLQMEtONVgwdE1BX3M