Komisja Rewizyjna


Nazwisko i imię członka komisji rewizyjnej Pełniona funkcja Reprezentowany sektor
(publiczny/gospodarczy/społeczny)
Głuchowski Andrzej  Przewodniczący Społeczny
Edmund Ziółek  Zastępca Przewodniczącego Publiczny
Marian Matuszak Członek Komisji Społeczny
Mirosław Wieczór Członek Komisji Publiczny
Antoni Taczanowski Członek Komisji Społeczny

________________________________________________________

W SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ WYBRANEJ PODCZAS WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W DNIU 04.04.2017 NA LATA 2017-2021 WCHODZĄ:

Przewodniczący – Andrzej Głuchowski

Zastępca Przewodniczącego – Edmund Ziółek

Członek Komisji – Marian Matuszak

Członek Komisji – Czesław Kołek

Członek Komisji – Antoni Taczanowski

Członek Komisji – Mirosław Wieczór