Komisja Rewizyjna


W SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ WYBRANEJ PODCZAS WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W DNIU 04.04.2017 NA LATA 2017-2021 WCHODZĄ:

Przewodniczący – Andrzej Głuchowski

Zastępca Przewodniczącego – Edmund Ziółek

Członek Komisji – Marian Matuszak

Członek Komisji – Czesław Kołek

Członek Komisji – Antoni Taczanowski

Członek Komisji – Mirosław Wieczór