Nabory zakończone


Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dnia 04.04.2017 roku, odbyła się Rada, która przyjęła poprawione listy operacji oraz uchwały dotyczące zaokrąglenia kwot do pełnych złotówek. Poniżej publikujemy poprawione listy wraz z protokołem z posiedzenia Rady. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR ( […]

Poprawione listy operacji


Międzychód, dnia 13.lutego 2017 r.   Wyniki naboru wniosków nr 4/2017 Szanowni wnioskodawcy naboru nr 4/2017      Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka” informuje, że w dniu 6 lutego 2017 r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada wybrała wnioski w ramach naboru 4/2017 -przedsięwzięcie: PI: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów […]

wyniki naboru 4/2017W dniu 20 stycznia 2017r.  roku na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia „Puszcza Notecka”  dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata […]

Podsumowanie naborów 1/2017 2/2017 3/2017 – Wyniki