Nabory zakończone


Gmina Wronki zakończyła realizację projektu pt: „BUDOWA ŚCIEŻKI REKREACYJNEJ WZDŁUŻ RZEKI WARTY etap I”. Wniosek nr SPN/PII/1/2016. Gratulujemy ukończenia inwestycji! Niech ta inwestycja służy mieszkańcom i turystom.     
Prace remontowe zrealizowano w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Operacja pn. „Renowacja pozostałości północnego skrzydła Zamku Opalińskich w Sierakowie” mająca na celu zachowanie dziedzictwa historycznego regionu poprzez renowację zarysu skrzydła Zamku będącego jednym z najstarszych zabytków powiatu międzychodzkiego współfinansowana jest ze […]

Dotacje! Realizuje się!


Miło nam poinformować, że kolejny beneficjent podpisał w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie na kwotę 100.000 zł na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  Umowę na realizację „Miodosytni […]

Umowa podpisana!Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wyniki naboru 9/2018. Przedsięwzięcie PII: Kluczowe inwestycje w infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej.   Lista operacji wybranych ze wskazaniem Lista operacji zgodnych Protokół

Wyniki naboru 9/2018

Szanowni Państwo, zgodnie z pismem z dnia 05.07.2018 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  – Departament PROW w sprawie akceptacji terminu naboru  przedstawiamy ogłoszenie o naborze 9/2018: Ogłoszenie o naborze 9_2018   Aktualne kryteria oceny operacji dostępne są pod adresem:   http://puszczanotecka.org/kryteria-oceny/ Aktualne wzory wniosków dostępne są pod adresem: Aktualna Strategia […]

Nabór 9/2018W dniu 25.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, podczas którego omówiono i przeanalizowano pismo otrzymane z Miasta Obrzycko, zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji operacji pt.: „Punkt widokowy – skwer wypoczynku”. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji złożono w ramach naboru 3/2017. W wyniku ponownej oceny wniosku […]

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia


Dzięki dotacji z naszej Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka wypiękniala plaża w Mierzynie gm. Międzychód. Wnioskodawca Gmina MIĘDZYCHÓD! Gratulujemy! http://miedzychod.naszemiasto.pl/artykul/modernizacja-plazy-w-mierzynie-nowe-otwarcie-juz-w-czerwcu,4601158,artgal,t,id,tm.html?utm_source=facebook

Dotacje! Realizuje się!