Wyniki naborów


Międzychód, dnia 13.lutego 2017 r.   Wyniki naboru wniosków nr 4/2017 Szanowni wnioskodawcy naboru nr 4/2017      Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka” informuje, że w dniu 6 lutego 2017 r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada wybrała wnioski w ramach naboru 4/2017 -przedsięwzięcie: PI: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów […]

wyniki naboru 4/2017


W dniu 20 stycznia 2017r.  roku na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia „Puszcza Notecka”  dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata […]

Podsumowanie naborów 1/2017 2/2017 3/2017 – Wyniki