Podpisanie umów z Grantobiorcami ( Piękna i atrakcyjna Puszcza Notecka)


Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” 22 stycznia 2024r. w Sali sesyjnej Urząd Gminy Obrzycko – Oficjalnie podpisał umowy z gratntobiorcami z obszaru naszego Stowarzyszenia ( w imieniu Zarządu Stowarzyszenia umowy podpisali : Prezes Jacek Kaczmarek oraz Skarbnik Grzegorz Kurek)
 
Operacje w ramach których realizowane będą pomysły naszych beneficjnentów to;
1) „Piękna i atrakcyjna Puszcza Notecka” na kwotę: 2️⃣8️⃣1️⃣.0️⃣2️⃣1️⃣zł.
w ramach tej operacji umowy podpisali :
OSP w Grobi
Stowarzyszenie na rzecz integracji osób starszych i niepełnosprawnych „Wieś bez barier”
OSP w Tucholi
PTTK O/Szamotuły
Klub Tańca Sportowego Zespołów Tanecznych Zespół Taneczny Wisienki
Klub Sportowy Szamotulanin w Szamotułach
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Sieraków i okolic „Sieraków się dzieje!”
Biblioteka publiczna i Cak Międzychód
Nad prawidłowością przebiegu procedury czuwały Anita Cejba Kierownik oraz Alina Pawlukowicz Specjalista ds.projektow które przygotowały dokumentację .
Podczas uroczystości Prezes Jacek Kaczmarek wygłosił prezentację na temat wyników wyboru oraz przedstawił możliwości jakie stwarza NOWA Lokalna Strategia Rozwoju „Puszczy Noteckiej” na lata 2023-2027 .
️Grantobiorcy otrzymali zaproszenie na szkolenie, które odbędzie się 7 lutego 2024.w naszym biurze
—Serdedcznie dziękujemy Pani Wójt Irenie Rakowskiej za możliwość zorganizowania uroczystości oraz pracownikom Gminy
a szczególnie za piękne zdjęcia które wykonała Pani Beata Szymkowiak z Gminy Urząd Gminy Obrzycko – Oficjalnie
Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby
Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i śmigłowiec
Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób
Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób
Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i ludzie uczą się
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i szpital
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i mapa
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby
Może być zdjęciem przedstawiającym szarłat i kwiat