Nabory aktualne


Szanowni Państwo, zgodnie z pismem z dnia 17.09.2018r.  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departament PROW w sprawie akceptacji terminów naborów przedstawiamy ogłoszenie o naborze: Aktualne kryteria oceny dostępne pod adresem: http://puszczanotecka.org/kryteria-oceny/ Aktualne wzory wniosków dostępne pod adresem: http://puszczanotecka.org/wzory-dokumentow-wnioski-zalaczniki-instrukcje/ Aktualna Strategia Rozwoju Lokalnego oraz Procedura oceny i wyboru operacji dostępne […]

Ogłoszenie o naborze 11/2018 (Termin 02.10.2018 – 15.10.2018)


Szanowni Państwo, zgodnie z pismem z dnia 17.09.2018r.  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departament PROW w sprawie akceptacji terminów naborów przedstawiamy ogłoszenie o naborze:   Aktualne kryteria oceny dostępne pod adresem: http://puszczanotecka.org/kryteria-oceny/ Aktualne wzory wniosków dostępne pod adresem: http://puszczanotecka.org/wzory-dokumentow-wnioski-zalaczniki-instrukcje/ Aktualna Strategia Rozwoju Lokalnego oraz Procedura oceny i wyboru operacji […]

Ogłoszenie o naborze 10/2018 (Termin 02.10.2018 – 15.10.2018)W dniach 11 i 12 września 2018 r. odbyły się spotkania szkoleniowo-informacyjne w Chrzypsku Wielkim i Sierakowie, z których mogli skorzystać potencjalni beneficjenci. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia z zakresu podejmowania, rozwoju przedsiębiorczości zarówno jak i grantów.  W dniu 13 września zapraszamy na ostatnie już szkolenie  do świetlicy na Zamościu we […]

Spotkania informacyjno-szkoleniowe w Chrzypsku Wielkim i Sierakowie


W dniu 10. września br. w biurze LGD „Puszcza Notecka” przy ul. Dworcowej 18 w Międzychodzie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów. Zagadnienia poruszane na szkoleniu dotyczyły informacji związanych z rozwojem przedsiębiorstw, zakładaniem działalności gospodarczej oraz grantów. W dniu 11. września zapraszamy na kolejne szkolenie do Gminnego Ośrodka Kultury […]

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w biurze LGD Puszcza Notecka w Międzychodzie
5 września, w Urzędzie Gminy we Wronkach odbyło się szkolenie dla osób które planują złożenie wniosku o dofinansowanie na rozwój firm, na zakładanie działalności gospodarczej oraz w ramach operacji grantowych. Nasze Stowarzyszenie zaplanowało nabór w połowie października 2018. Przypominamy że 6 września kolejne szkolenie w Obrzyckim Ratuszu w sali sesyjnej. […]

Spotkanie szkoleniowo – informacyjne we Wronkach
Zaplanowaliśmy nabory wniosków! 27.08.2018 w biurze Stowarzyszenia odbyło się Posiedzenie Zarządu którego głównymi tematami było: 1) stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, 2) realizacja dotacji przez Beneficjentów 3) realizacja konkursów : fotograficznych oraz na produkt lokalny i nalewki i wina. 4) realizacja dotacji z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 5) wniosek do […]

Planowane nabory wniosków – szkoleniaPod koniec zeszłego miesiąca ruszyły prace związane z realizacją zadania „Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty”. Zadanie o wartości 999.129,28 zł brutto, zostanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” w wysokości 295.593,00 zł. Zakres inwestycjI obejmie odcinek od ul. Wodnej do ul. Garncarskiej.

Prace związane z realizacją zadania „Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. ...


20 lipca 2018 r. w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim została podpisana kolejna umowa na wsparcie przedsiębiorczości. Umowę podpisał Pan Mikołaj Jacek Staszek z Wronek , a w imieniu UMWW Pani Izabela Mroczek Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek pt: ” Wykorzystanie potencjału turystyczno – rekreacyjnego obszaru LGD Puszcza Notecka” na […]

Dotacje! Realizuje się