Nabory aktualne


UWAGA : od 16 października 2017 r. obowiązują NOWE WZORY FORMULARZY DOKUMENTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 Szanowni Państwo, W związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii […]

UWAGA!!! NOWE WZORY FORMULARZY DOKUMENTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2


22 września 2017 r. w Sali Kinowej Międzychodzkiego Centrum Animacji Kultury odbywa się spotkanie informacyjne połączone w warsztatem z Biznesplanu. Spotkanie otworzył zespół z biura LGD : Irena Wojciechowska, Łukasz Klapczyński oraz Anita Cejba. Szkolenie z Biznesplanu ma charakter warsztatowy, jednak na początku Irena Wojciechowska przeprowadziła szkolenie z teorii bizneplanu […]

Biznesplan
20 września 2017 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie odbywa się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców nt. zasad oceniania i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Notecka”. Obecnych powitała Wiceprezes Irena Wojciechowska, Kierownik Biura Łukasz Klapczyński oraz Anita Cejba z biura LGD. Ostatnie […]

Szkolenie w Międzychodzie19 września 2017 r. w KWILECKIM CENTRUM KULTURY I EDUKACJI odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców nt. zasad oceniania i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Notecka”. Obecnych powitała Pani Magdalena Jabłońska Dyrektor KCKiE. Tytułem wprowadzenia obecni usłyszeli o współpracy pomiędzy centrum a LGD „Puszcza Notecka” […]

Szkolenie w Kwilczu14 września 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy we Wronkach odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. zasad oceniania i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Notecka”. Szkolenie otwarli : Pan Robert Dorna Zastępca Burmistrza, Pani Anna Wójcik Zastępca Przewodniczącego Rady naszego LGD. Szkolenie przygotowali i przeprowadzili : […]

5 spotkanie informacyjno – szkoleniowe Wronki 14.09.2017


13 września 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sieraków odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. zasad oceniania i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Notecka”. Szkolenie otwarli : Pan Arkadiusz Świderski Zastępca Burmistrza, Pan Andrzej Głuchowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Puszczy Noteckiej, Pan Lech Orlik Członek Rady naszego […]

4 spotkanie informacyjno – szkoleniowe Sieraków 13.09.2017