Inne


cele LGD 2014-20

________________________________________

RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA EWALUACJNEGO 

1)Ewaluacja LSR_Raport końcowy zatw. 30.01.2020

2)Załącznik nr 2 do Raportu – Rekomendacje do Kryteriów

3)Załącznik nr 3 do Raportu – Rekomendacje do Procedury oceny i wyboru operacji

4)Załącznik nr 1 do Raportu – Koncepcja realizacji badania

_________________________________________________

 

 

 

umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR _Puszcza Notecka_ 17 05 _2_

 

aneks nr 1 do umowy ramowej z 09.06.2017

 

Aneks nr 2 do umowy ramowej z 02.08.2017 

 

aneks nr 3 do umowy ramowej z 25.10.2017

 

aneks nr 4 do umowy ramowej z 19.02.2019

 

aneks nr 5 do umowy ramowej z 20.02.2019

 

aneks nr 6 do umowy ramowej z 28.04.2020

 

Aneks nr 7 do umowy ramowej z 12.08.2020

 

aneks nr 8 do umowy ramowej z 9.12.2020

 

aneks nr 9 do umowy ramowej z 1.09.2021

 

aneks nr 10 do umowy ramowej z 27.10.2021

 

aneks nr 11 do umowy ramowej 19.01.2023

 

aneks nr 12 do umowy ramowej z 07.06.2023

 

aneks nr 13 do umowy ramowej z 10.10.2023

 

 

 

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE 2016 

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE PÓŁROCZE 2017

 ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE 2017 R.

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE 2018 I półrocze

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE za 2018

Zestawienie rzeczowo-finansowe I poł 2019

Zestawienie rzeczowo-finansowe II poł 2019

Zestawienie rzeczowo-finansowe I poł 2020

Zestawienie-rzeczowo-finansowe-II-półrocze-2020

Zestawienie rzeczowo-finansowe I półrocze 2021

Zestawienie rzeczowo-finansowe II półrocze 2021

ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE I POŁ. 2022

ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE II POŁ. 2022

ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE I POŁ. 2023

Zestawienie rzeczowo-finansowe od 07-12 2023

Zestawienie rzeczowo-finansowe od 12 2023-06 2024

 

 

Stan Realizacji LSR

poziom-realizacji-LSR-2018

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH