DORADZTWOSZKOLENIA13
NASI PARTNERZY

GOŚCIMY
Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości 
Statystyka
Odsłon : 2259348
DzisiajDzisiaj1117
TygodniowoTygodniowo4345
MiesięcznieMiesięcznie7762

„UWAGA !! NABORY WNIOSKÓW !! ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I DUŻE PROJEKTY”

alt
Zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 02 grudnia 2016 (znak sprawy UM15-6933-UM1510031/15 DOW.052.86.2015) Stowarzyszenie Puszcza Notecka podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza nabory wniosków o numerach 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 o udzielenie wsparcia z zakresów:

1/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW) - PXII Konserwacja i rewitalizacja zabytków oraz udostępnianie ich społeczeństwu obszaru Puszczy Noteckiej
2/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW) - PX Kluczowe inwestycje w infrastrukturze kulturalnej
3/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW) - PII Kluczowe inwestycje w infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej
4/2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust.1 pkt.2c Roz. MRiRW) - PI: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych

Wnioski w ramach wszystkich naborów przyjmowane będą w terminie od 20.12.2016 r. do 09.01.2017 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


Poleć

Więcej…

 

FORMULARZE WNIOSKÓW Z INSTRUKCJAMI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I DUŻE PROJEKTY


Przedstawiamy formularze wniosków dostępne na stronie ARiMR.

Operacja w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z - otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

3. Biznesplan (wersja 2z)

4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 2z) - otwórz

5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 2z)

6. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 2z) - otwórz

7. Formularz umowy o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
  Załącznik 5a (.pdf) - otwórz

8. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (excel) – wersja 2z - otwórz

9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – otwórz

Poleć
 

KONFERENCJA "Zazieleniamy biznes". (5-6. grudnia 2016 r.)

Ochrona Środowiska, odnawialne źródła energii to temat ważny i aktualny, dlatego LGD Puszcza Notecka propaguje ochronę środowiska i wszelkie działania z tym związane.
Implementacja odnawialnych źródeł energii to ważne dla biznesu, jednostek samorządu terytorialnego.
Obszar LGD "Puszcza Notecka" leży w otulinie kompleksu leśnego, w krainie 100 jezior oraz na wielu obszarach Natura 2000, konferencja ekologiczna „Zazieleniamy biznes” ma zwrócić uwagę na te ważne aspekty oraz przekazać biznesowi informacje nt. źródeł finansowania takich działań.
Podczas wydarzenia prezentowano rozwiązania stosowane w zazielenianiu biznesu oraz możliwości pozyskiwania funduszy na ten cel. Organizatorzy pokazali również instalacje wykonane w ramach projektu realizowanego w Olandii oraz w Farmie "Zielone Słońce", a właściciele obiektów podzielili się doświadczeniami z realizacji projektów.
Uczestnicy zostalii również zaproszeni na krótką wycieczkę z przewodnikiem, który opowiedział o dziejach Olandii walorach turystycznych obszaru oraz dziedzictwie kulturowym i historycznym.


Poleć
 

Informacja o Generatorze Wniosków o przyznanie pomocy

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W związku z tym, przekazuję link: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html, pod którym znajdują się Generatory Wniosków dla:

I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Link dostępny jest także na stronie www.prow.umww.pl.
Proszę o poinformowanie Wnioskodawców o możliwości wypełniania wniosków przy pomocy Generatora.

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Poleć
 

Konferencja na temat podejścia LEADER


W dniach 1-2 grudnia 2016 r. „Puszcza Notecka” brała udział w konferencji na temat podejścia LEADER zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Rawie Mazowieckiej.
Konferencja adresowana jest do instytucji zaangażowanych we wdrażanie podejścia LEADER, w tym m.in. do przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich , ARMiR, CDR i lokalnych grup działania.
Celem organizowanej Konferencji jest wymiana doświadczeń i podsumowanie wdrażania podejścia LEADER w Polsce w okresie 2007-2013, omówienie pierwszych doświadczeń z wdrażania podejścia LEADER/RLKS w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wypracowanie rekomendacji dotyczącej obecnej i przyszłej perspektywy finansowej.

Poleć
 

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji zamieściła na swojej stronie internetowej dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.
LINK: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html.
Ww. link zamieszczono też na stronie www.prow.umww.pl
Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami. Nadmieniam, że DDD ARiMR będzie aktualizował tabelę cyklicznie co drugi piątek na stronie internetowej pod powyższym linkiem.

Jednocześnie informuję, że ARiMR zobowiązała SW do przekazania LGD wiadomości, o przyjętych zasadach przepływu informacji, tj. o przekazywaniu przez LGD zapytań bezpośrednio do SW a nie do ARiMR – po uprzednim zapoznaniu się z  „Pytaniami i odpowiedziami (…)” zamieszczonymi na stronie Agencji.  ARiMR prosi o kierowanie do niej wyłącznie pytań wymagających dodatkowej analizy, takich na które nie można udzielić odpowiedzi w oparciu o przepisy prawa.

W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do wcześniej kierowanej do Państwa korespondencji, proszę o kierowanie zapytań do SW wraz ze stanowiskiem LGD w sprawie wymagającej wyjaśnień. Proszę nie przekierowywać do SW zapytań kierowanych do Państwa przez potencjalnych wnioskodawców oraz nie przesyłać pojedynczych dokumentów mających być załącznikami do wniosku o przyznanie pomocy do akceptacji SW. Ocena wniosku odbywa się w oparciu o analizę całości złożonej dokumentacji. W związku z bardzo dużą ilością pytań ze strony LGD  związanych z wdrażaniem poddziałania 19.2 , informuję, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie będzie udzielał odpowiedzi problemy zgłaszane przez LGD nie poparte stanowiskiem i analizą poruszanego tematu.
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Poleć
 

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Dzisiaj jest: Czwartek
8 Grudnia 2016
Imieniny obchodzą
Boguwola, Klement, Maria, Światozar,
Wirginiusz

Do końca roku zostało 24 dni.
Zodiak: Strzelec