W dniach 18-20 czerwca 2024 r.,w Zakopanem, odbyła się konferencja pn. „LEADER: osiągnięcia, wyzwania i możliwości”, organizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele lokalnych grup działania oraz organizacji i instytucji wspierających wdrażanie interwencji LEADER w Polsce. Warsztaty, dobre praktyki, sesje […]

„LEADER: osiągnięcia, wyzwania i możliwości” 18-20.06.2024


17 czerwca 2023 odbyło się Walne zebranie członków stowarzyszenia Obradom przewodniczył Prezes Jacek Kaczmarek, protokół sporządził Dyrektor Biura Łukasz Klapczyński a w komisji skrutacyjnej zasiedli Tadeusz Wienke oraz Maria Dembina . Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu przez Prezesa oraz komisji rewizyjnej przez Przewodniczącego Andrzeja Głuchowskiego zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium. Na spotkaniu […]

podsumowanie działań stowarzyszenia w roku 2023 – Walne Zebranie CzłonkówW Grobi Gmina Sieraków Ochotnicza Straż Pożarna w Grobi dzięki dofinansowaniu z naszego Stowarzyszenia zrealizowała projekt pn.: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Grobi”. W ramach grantu powstała ścieżka edukacyjna poświęcona płazom i gadom, która zawiera dwie tablice informacyjne oraz gry edukacyjne m.in. Labirynt natury”, czy „Koło […]

„Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Grobi”. ...


W Przemyślu Gmina Sieraków odbyła się kontrola realizacji operacji Grantowych kontrola polegała na sprawdzeniu zgodności operacji z umową w czynnościach związanych z kontrolą że strony naszego Stowarzyszenia udział wzięli Alina Pawlukowicz, Anita Cejba i Irena Wojciechowska. Ze strony gminy Sieraków Pani Dorota Talarek Kontrola przebiegła pomyślnie bez uwag Dzięki dofinansowaniu […]

Rozwój infrastruktury w Przemyślu – kontrola GrantuKolejne piękne informacje jak fundusze z naszego Stowarzyszenia wzbogacają działalność na rzecz rozwoju regionalnego i podnoszenia kompetencji społeczności lokalnej Czy wiecie że Stowarzyszenie Stara Szkoła korzystając z pomieszczeń Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteka Publiczna prowadzi różnego rodzaju zajęcia z szycia i kroju Umiejętności krawieckie są w zaniku więc […]

Stara Szkoła w Kwilczu zrealizowała grant – kontrola


W Cak Międzychód w Gmina Międzychód odbyła się kontrola projektu pt: Kontrola przebiegła bez uwag W kontroli udział wzięła Alina Pawlukowicz oraz Anita Cejba a że strony beneficjenta Pani dyrektor Natalia Czarnecka Gratulujemy wielu ciekawych pomysłów i wspaniałej realizacji planów. Życzymy powodzenia w dalszych działaniach Projekt ten został dofinansowany ze […]

„Zakup wyposażenia do pracowni plastycznej Centrum Animacji kultury w Międzychodzie ...OSP Chorzępowo wspólnie z Gmina Sieraków zrealizowało operację Grantową której celem było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla wszystkich mieszkańców. . Projekt dofinansowany ze środków EFRROW w ramach programu „Turystyczna Kraina Puszczy Noteckiej” oraz z budżetu gminy Sieraków. Projekt pt „Poprawa estetyki i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenu przy świetlicy wiejskiej w Chorzępowie”. […]

„Poprawa estetyki i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenu przy świetlicy wiejskiej w ...


Skontrolowana została realizacja operacji Grantowej pt. projekt zrealizowany został przez Stowarzyszenie Na rzecz integracji osób starszych i Niepełnosprawnych „Wieś bez barier” Czynności kontrolne polegają na sprawdzeniu zgodności operacji z umową. Ze strony naszego Stowarzyszenia kontrolę prowadziły Alina Pawlukowicz oraz Anita Cejba że strony beneficjenta Prezes Honorata Chrobrowska-Ogonowska wraz ze Skarbnikiem. […]

Rewitalizacja oraz doposażenie interaktywnej ścieżki edukacyjnej „Na puszczańskim szlaku” ...Kolejna realizacja skontrolowana, Zadanie pod nazwą „Rozwój oferty rekreacyjnej „Bajkowej Doliny” w Bielsku” zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na z Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Notecka . Operacja Grantowa zrealizowana ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: E uropa inwestująca […]

„Rozwój oferty rekreacyjnej „Bajkowej Doliny” w Bielsku” kontrola realizacji grantu


7 czerwca 2024 na zaproszenie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Urząd Miasta i Gminy Ostroróg uczestniczyliśmy w wernisażu prac malarskich pt. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i artystom wspaniałej pasji oraz efektów a co za tym idzie integracji i aktywizacji. Wystawa zorganizowana została nad Jeziorem Mormin […]

„Babskie malowanie”