22 września 2017 r. w Sali Kinowej Międzychodzkiego Centrum Animacji Kultury odbywa się spotkanie informacyjne połączone w warsztatem z Biznesplanu. Spotkanie otworzył zespół z biura LGD : Irena Wojciechowska, Łukasz Klapczyński oraz Anita Cejba. Szkolenie z Biznesplanu ma charakter warsztatowy, jednak na początku Irena Wojciechowska przeprowadziła szkolenie z teorii bizneplanu […]

Biznesplan


Szkoła Mistrzostwa Sportowego na Leśnej we Wronkach wzbogaciła swoją bazę treningową. Dla naszego Stowarzyszenia ważna chwila ponieważ jest to pierwsza  zrealizowana dotacja w perspektywie finansowej 2014-20. W środę 20 września 2017r. oficjalnie otwarto nowy obiekt sportowy przy Zespole Szkół nr 1. Zadanie pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla […]

Pierwsza dotacja oddana do użytku!W nawiązaniu do licznych zapytań informujemy, że jutrzejsze szkolenie z Biznesplanu ma charakter warsztatowy, w związku z czym zachęcamy do przyjścia na szkolenie z częściowo uzupełnionym biznesplanem. Wzory dokumentów dostępne są na stronie: http://puszczanotecka.org/wzory-dokumentow-wnioski-zalaczniki-instrukcje/  

Warsztaty z Biznesplanu – Ważna informacja


Jak nas poinformował Pan Krzysztof Wolny Burmistrz Miasta i Gminy Międzychód projekt pod nazwą „Przebudowa Plaży nad Jeziorem Mierzyńskim” dofinansowany na kwotę 360 733,00 zł jest  w trakcie realizacji. Prace przebiegają zgodnie z planem.

Dotacja realizuje się20 września 2017 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie odbywa się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców nt. zasad oceniania i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Notecka”. Obecnych powitała Wiceprezes Irena Wojciechowska, Kierownik Biura Łukasz Klapczyński oraz Anita Cejba z biura LGD. Ostatnie […]

Szkolenie w Międzychodzie


19 września 2017 r. w KWILECKIM CENTRUM KULTURY I EDUKACJI odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców nt. zasad oceniania i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Notecka”. Obecnych powitała Pani Magdalena Jabłońska Dyrektor KCKiE. Tytułem wprowadzenia obecni usłyszeli o współpracy pomiędzy centrum a LGD „Puszcza Notecka” […]

Szkolenie w Kwilczu