Dziękujemy że jak co roku mogliśmy uczestniczyć w tradycyjnym PODKOZIOŁKU w Sołectwo Mylin w Gmina Chrzypsko Wielkie – Mieszkańcy Mylina od 1936r. organizują tradycyjny Podkoziołek. Organizuje się go kilka dni przed Popielcem. Młodzież, a także starsi przywdziewają stroje różnych postaci, brudzą twarz i ręce sadzą, ozdabiają swój pojazd i przystępują […]

tradycje kultywowania Podkoziołka


Szanowni Państwo, W dniu 8 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – piąta edycja”. Zwracam się z prośbą o udostępnienie na Państwa stronie internetowej poniższej informacji zachęcającej mieszkańców województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie: Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie […]

Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – piąta edycja”      7 lutego 2024 w Biurze naszego Stowarzyszenia odbyło się szkolenie dla beneficjentów którzy 22 stycznia br. podpisali umowy na realizację dotacji na operacje: 1) „Piękna i atrakcyjna Puszcza Notecka” 2) „Turystyczna Kraina Puszczy Noteckiej” Szkolenie obejmowało takie zagadnienia jak omówienie zobowiązań wynikających z umowy, omówienie wniosku o rozliczenie grantu […]

szkolenie dla grantobiorców 7.02.2024


2.02.2024 we Wronkach odbyło się Spotkanie Noworoczne połączone z informacją o realizacji działań i możliwościami jakie stwarza nowa Lokalna Strategia Rozwoju . Gospodarzem wydarzenia był Zarząd Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka: Jacek Kaczmarek Prezes, Rafał Litke Wiceprezes, Mieczysław Trafis Wiceprezes, Grzegorz Kurek Skarbnik, Danuta Gendera Sekretarz.   Swoją obecnością zaszczycili […]

Spotkanie 2.02.2024 – Wronki  2 .02. 2024 Nasze spotkanie noworoczne w którym gościliśmy znakomitych gości ( o tym będziemy jeszcze informowali ) .. ….. W sobotę 3 lutego 2024 uczestniczyliśmy w Jubileuszu Biblioteki,CKiE oraz PatiDance Pan Rafał Litke wystąpił w podwójnej roli jako Starosta Miedzychodzki Powiat Międzychodzki oraz nasz Wiceprezes Składając życzenia podkreślił […]

Jubileusz w Centrum Kultury w Kwilczu (2.02.2024)


LGD PN stanowi zwarty przestrzennie obszaro powierzchni 123 754 ha (1 237,54 km2) co stanowi 4,15% powierzchni województwa wielkopolskiego. Położony jest pomiędzy trzema ośrodkami o znaczeniu regionalnym lub subregionalnym: Poznaniem, Piłą i Gorzowem Wielkopolskim (patrz Mapa2). Północno-zachodnia granica obszaru LGD PN stanowi fragment granicy województwa wielkopolskiego z województwem lubuskim. Obszar LGD PN […]

obszarZarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” 22 stycznia 2024r. w Sali sesyjnej Urząd Gminy Obrzycko – Oficjalnie podpisał umowy z gratntobiorcami z obszaru naszego Stowarzyszenia ( w imieniu Zarządu Stowarzyszenia umowy podpisali : Prezes Jacek Kaczmarek oraz Skarbnik Grzegorz Kurek)   Operacje w ramach których realizowane będą pomysły naszych beneficjnentów […]

Podpisanie umów z Grantobiorcami ( Piękna i atrakcyjna Puszcza Notecka)


Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” 22 stycznia 2024r. w Sali sesyjnej Urząd Gminy Obrzycko – Oficjalnie podpisał umowy z gratntobiorcami z obszaru naszego Stowarzyszenia ( w imieniu Zarządu Stowarzyszenia umowy podpisali : Prezes Jacek Kaczmarek oraz Skarbnik Grzegorz Kurek) Operacje w ramach których realizowane będą pomysły naszych beneficjnentów to; […]

Podpisanie umów z Grantobiorcami (Turystyczna Karina Puszczy Noteckiej)22 stycznia 2024r. podpisaliśmy umowy na realizację operacji grantowych na wartość zł To był wyjątkowy dzień Uroczystość odbyła się w Urząd Gminy Obrzycko – Oficjalnie Ze strony Puszczy Noteckiej umowy podpisywali: Jacek Kaczmarek Prezes oraz Skarbnik Grzegorz Kurek. Obecni byli także Rafał Litke Starosta Powiat Międzychodzki jednocześnie nasz Wiceprezes, Mieczysław […]

podpisanie umów z grantobiorcami (Obrzycko 22.01.2024)


„uczyć się aby umieć” … To hasło przyświecało uroczystości podsumowującej konkurs wiedzy o patronie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie, który odbył się 19 stycznia 2024 r. w Biezdrowie. W konkursie wzięli udział uczniowie szkoły spośród wszystkich wyłoniliśmy laureatów, którym w dniu dzisiejszym w imieniu Prezesa Jacka Kaczmarka nagrody […]

Konkurs wiedzy o Wincentym Witosie w Biezdrowie