Spotkanie 2.02.2024 – Wronki


2.02.2024 we Wronkach odbyło się Spotkanie Noworoczne połączone z informacją o realizacji działań i możliwościami jakie stwarza nowa Lokalna Strategia Rozwoju .
Gospodarzem wydarzenia był Zarząd Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka:
Jacek Kaczmarek Prezes, Rafał Litke Wiceprezes, Mieczysław Trafis Wiceprezes, Grzegorz Kurek Skarbnik, Danuta Gendera Sekretarz.

 
Swoją obecnością zaszczycili nas:
Jarosław Maciejewski Wicewojewoda Wielkopolski oraz Izabela Mroczek Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego .


Przybył także Przemysław Ajchler Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego który jest naszym członkiem.
Przybyli włodarze gmin oraz starostw członkowskich:
Rafał Litke Starosta Powiat Międzychodzki , Rafał Zimny Wicestarosta Powiat Szamotulski Oficjalnie , Irena Rakowska Wójt Urząd Gminy Obrzycko – Oficjalnie , Robert Dorna Wiceburmistrz Gmina Wronki , Roman Napierała Burmistrz Urząd Miasta i Gminy Ostroróg , Stanisław Mannek Wójt Gmina Kwilcz , Edmund Ziółek Wójt Gmina Chrzypsko Wielkie .
Obecny był Andrzej Głuchowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Przybyli przedstawiciele Rady Stowarzyszenia: Julia Adamczak, Witold Przybył, Włodzimierz Janasek, Mariusz Śmigielski, Aleksandra Jankowska, Lech Orlik, Joanna Szeligowska, Anita Śmigielska, Polarczyk Dariusz
Naszym gościem był Witold Kmieciak Dyrektor Sierakowski Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Sieraków .
Przybyli Członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy biura.
Wszyscy otrzymali pakiet informacyjny dotyczący nowej lokalnej strategii rozwoju , Prezes Jacek Kaczmarek podsumował dotychczasowe działania oraz przedstawił założenia do nowej lokalnej strategii i plany na 2024 rok.
To był wyjątkowy wieczór bowiem Pan Jarosław Maciejewski Wicewojewoda Wielkopolski powołanie na Urząd otrzymał 1 lutego br. i to była Jego pierwsza wizyta w terenie w tej roli – dziękujemy ‼️

Prezentacja multimedialna którą przedstawił Prezes Jacek Kaczmarek zawierała informacje o terminach planowanych naborów oraz o celach jakie będą realizowane.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażana będzie przez LGD Puszcza Notecka na kwotę
4 041 026,60 EUR
Podczas warsztatów strategicznych i konsultacji z udziałem społeczności obszaru LGD Puszczy Noteckiej uczestnicy wybierali kluczowe czynniki rozwojowe, a w konsekwencji – mieli wpływ na ustalenie celu nadrzędnego działalności LGD Puszcza Notecka do roku 2029, jakim jest:
—–Wzrost jakości kapitału społecznego na obszarze LGD PN do roku 2029.——-
___________
Każdy uczestnik otrzymał pakiet informacji w teczce .
Prezes dziękując wszystkim za włączenie się w prace na rzecz przygotowania Lokalnej Strategii podkreślił zaangażowanie członków stowarzyszenia reprezentujących sektor społeczny, gospodarczy i publiczny.
Podczas spotkania mogliśmy podziękować wielu osobom za ogromny wkład w rozwój naszego Stowarzyszenia
Podziękowania dla Samorządów partnerskich za wieloletnią współpracę ;
Nasze spotkanie 2 lutego 2024 we Wronkach było okazją do podziękowań dla 8 gmin partnerskich oraz 2 starostw :
dla:
▶️Rafała Litke Starosta Powiat Międzychodzki
▶️Rafał Zimny Wicestarosta Powiat Szamotulski Oficjalnie
▶️Robert Dorna Wiceburmistrz Gmina Wronki
▶️Irena Rakowska Wójt Urząd Gminy Obrzycko – Oficjalnie
▶️Edmund Ziółek Wójt Gmina Chrzypsko Wielkie
▶️Stanisław Mannek Wojt Gmina Kwilcz
▶️Roman Napierała Burmistrz Urząd Miasta i Gminy Ostroróg
▶️Gmina Międzychód
▶️Gmina Sieraków
▶️Miasto Obrzycko
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” podziękował za wieloletnie wspieranie naszej działalności oraz współtworzenie spójnego obszaru.
Praca na rzecz lokalnej społeczności przyczynia się do rozwoju wielu inicjatyw oraz budowania kapitału społecznego.
Dotychczasowa współpraca pozwala nam z optymizmem wkraczać w realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowaną przez Społeczność z perspektywą do 2029 roku .
—1️⃣8️⃣ lat temu powstało nasze Stowarzyszenie i przez ten cały czas niezmiennie pracuje na rzecz naszej małej ojczyzny –
.– Przez te 1️⃣8️⃣ lat byliśmy świadkami niezwykłych zmian, jakie zaszły w naszej lokalnej społeczności. Początkowo nieśmiało z pasją i determinacją dążyliśmy do wprowadzenia pozytywnych zmian w naszym regionie. Dziś możemy z dumą powiedzieć, że osiągnęliśmy wiele więcej, niż sobie kiedykolwiek wyobrażaliśmy –. –
Dzięki zaangażowaniu, pomocy i pasji zaangażowanych JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO i wielu ludzi możemy uczestniczyć w rozwoju naszej małej ojczyzny !
— . Prezes Jacek Kaczmarek złożył podziękowania dla Gminy Wronki za pomoc w organizacji wydarzenia, a szczególnie dla Pana Tobiasz Chożalski ‼️ z promocji Gminy za osobiste zaangażowanie oraz za wykonanie pięknych zdjęć.
Serdeczne podziękowania dla Pani Magdalena Janicka-Wojciechowska za uświetnienie uroczystości porywającym koncertem na najwyższym poziomie
Wyrazy podziękowania skierował również do zespołu z biura Anity Cejba, Aliny Pawlukowicz i Ireny Wojciechowskiej prowadząca uroczystość 

Uroczystość uświetnił występ Magdaleny Janickiej laureatki The Voice of Poland utalentowanej wokalistki oraz skrzypaczki pochodzącej z Wronek