Perspektywa finansowa 2023-2027


    LSR 2023_WERSJA OSTATECZNA po zmianach

     harmonogram planowanych naborów na rok 2024

 

   

umowa ramowa 8.01.2024 umowa ramowa 8.01.2024 umowa ramowa 8.01.2024 umowa ramowa 8.01.2024

podpisanie umowy 8.01.2024

______________________________________________________

24.04.2024  w naszym biurze odbyło się spotkanie informacyjne nt. nowej Stratergii Rozwoju oraz możliwości pozyskania dofinansowania dla stowarzyszeń i grup nieformalnych✍️✒️

głównym celem naszego stowarzyszenia do 2029 roku jest wzrost jakości kapitału społecznego na obszarze nasze działania u progu wdrażania nowej strategii idą w tym kierunku
Zzespół z biura Irena Wojciechowska oraz Alina Pawlukowicz zapoznały zebranych z działalnością naszego Stowarzyszenia, nawiązały do dobrych praktyk i przykładów godnych uwagi. Omówiły plany wdrażania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w tym planowane nabory wniosków .

______________________________________

 15 kwietnia 2024  przedstawicielki naszego biura Anita Cejba Kierownik biura oraz Alina Pawlukowicz Specjalista ds. projektow oraz przedstawiciele wielkopolskich Lokalnych Grup Działania uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotyczącym programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z działania 8.01 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS).
Na szkoleniu omówiono dokumentację dotyczącą naboru w ramach Działania 08.01 FEW 2021-2027, w tym: przedstawiono informację nt. procedury naboru i oceny projektów, zaprezentowano Lokalny System Informatyczny (LSI 2021+) wraz z zasadami wypełniania wniosku o dofinansowanie, przedstawiono formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektu oraz najważniejsze obowiązki promocyjno-informacyjne dla wnioskodawców i beneficjentów.
Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie uczą się i tekst
_________________________________________