Aktualności


24 czerwca 2018 r. w Osadzie Rybackiej „Sazan” W Gorzycku Starym odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Puszcza Notecka”. Zebraniu przewodniczył Prezes Jacek Kaczmarek, protokołował Łukasz Klapczyński, w komisji skrutacyjnej zasiedli: Przewodniczący – Tadeusz Wienke, Zastępca przewodniczącego – Jarosław Grzelachowski, Sekretarz – Jakub Monterial. W porządku obrad było m.in. Sprawozdanie […]

Walne Zebranie Członków 24.06.2019 r. Osada Rybacka „Sazan” Gorzycko Stare


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Puszcza Notecka” zapraszają   w najbliższy czwartek 27 czerwca 2019 roku na godzinę 9:45 do Marszewa (powiat pleszewski) na konferencję pt.: Aktywni lokalnie – partnerstwo i współpraca   realizowaną w ramach operacji pn.:   Aktywni lokalnie     Do udziału […]

Realizacja operacji pn. „Aktywni lokalnie”


  W dniach 8-9 czerwca br. na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku podczas kompleksowego wydarzenia: Wielkopolskie Targi Rolnicze, Dzień Pola, II Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, XXV Wystawa Zwierząt, Sielinko 2019, organizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na stoisku wystawienniczym z produktami regionalnymi […]

Realizacja operacji pn. „Aktywni lokalnie”


Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania zorganizowała Konferencję Promocyjno – Informacyjną nt. dobrych praktyk realizacji projektów w ramach LSR W konferencji uczestniczyli członkowie Zarządu, przedstawiciele Rady, zaproszeni Goście, którzy przedstawili:  Prezes Cz-T LGD Agnieszka Kulesza – Podsumowanie stanu wdrażania LSR na lata  2014-2020 – prezentacja dobrych praktyk zrealizowanych projektów  Przykłady […]

Konferencja Promocyjno – Informacyjną nt. dobrych praktyk realizacji projektów w ...


  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Puszcza Notecka” zapraszają   do Sielinka (powiat nowotomyski) 8 i 9 czerwca 2019 roku do odwiedzenia stoiska wystawienniczego z żywnościowymi produktami lokalnymi oraz 27 czerwca 2019 roku do Marszewa (powiat pleszewski) na konferencję pt.: Aktywni lokalnie – partnerstwo i […]

Realizacja operacji „Aktywni lokalnie”- w ramach umowy partnerskiej z WODR