Aktualności


W piątek 23 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Gmina Chrzypsko Wielkie, którą reprezentowali wójt Edmund Ziółek oraz skarbnik Aleksandra Witkowska podpisali umowę na dofinansowanie wniosku złożonego za pośrednictwem Puszczy Noteckiej. Podpisane dokumenty dotyczą zadania „Poprawa bazy kulturalnej poprzez modernizację pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury wraz z montażem klimatyzacji […]

Gmina Chrzypsko Wielkie podpisała umowę


19 czerwca 2017 roku Wiceprezes Zarządu Irena Wojciechowska reprezentowała LGD ” Puszcza Notecka” w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawa. Uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym podsumowania działań szkoleniowych, monitoringu i ewaluacji, wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, sprawozdawczości i planowanych zmian.  

Wizyta w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi19-20 czerwca 2017 w Olandii w Prusimiu gm. Kwilcz odbywa się bezpłatne szkolenie z zakresu turystyki i agroturystyki. Tematyka jaka jest omawiana to m.in. zwiększenie atrakcyjności turystycznej, elementy małej infrastruktury, uwarunkowania prawne, architektura wnętrz i krajobrazu, media społecznościowe, klient-gość jego obsługa oraz oferowane usługi. Szkolenie dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Szkolenie z zakresu turystyki i agroturystyki – 19-20.06.2017 Olandia


W poniedziałek 19 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Gmina Kwilcz, którą reprezentowali Wójt Stanisław Mannek oraz Skarbnik Monika Kizielewicz podpisali umowy na dofinansowanie wniosków złożonych za pośrednictwem Puszczy Noteckiej. Podpisane dokumenty dotyczą dofinansowania budowy miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie gminy Kwilcz […]

Gmina Kwilcz podpisała umowyW poniedziałek 19 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Gmina Ostroróg, którą reprezentowali burmistrz Sławomir Szałata oraz skarbnik Beata Szulc podpisali umowę na dofinansowanie wniosku złożonego za pośrednictwem Puszczy Noteckiej. Podpisane dokumenty dotyczą zadania „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Mormin”.

Gmina Ostroróg podpisała umowę


W poniedziałek 19 czerwca 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Burmistrz Miasta Obrzycko Maciej Bieniek wraz ze Skarbnik Miasta Obrzycko Elżbietą Jankowską podpisali dwie umowy na dofinansowanie zadań – plac zabaw (przy przedszkolu) i skwer wypoczynku (przy ul. Rybaki) w ramach LGD Puszcza Notecka – PROW 2014-2020.  

Miasto Obrzycko podpisało umowy18 czerwca 2017 roku uczestniczyliśmy w III edycji Wronieckiej Dychy. Na naszym stoisku na Placu Targowym we Wronkach informowaliśmy o działaniach i możliwościach pozyskania dotacji. Zorganizowane przez nas konkursy rysunkowe, gry i animacje dla młodzieży i dzieci przyciągały rzesze uczestników. Nasze stoisko odwiedził m.in. Zastępca Burmistrza Robert Dorna. Dziękujemy Gminie […]

Wroniecka Dycha 18.06.2017
9 czerwca 2017r. w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim podpisaliśmy aneks do umowy ramowej. Podpisanie aneksu wynika ze zmian legislacyjnych i dotyczyło to wszystkich Lokalnych Grup Działania w Polsce. Z ramienia Departamentu PROW umowę podpisała Dyrektor Izabela Mroczek.  

Aneks do umowy ramowej


8 czerwca na hali widowiskowo-sportowej w Międzychodzie odbył się finał XV Konkursu Przyrodniczo-Sportowego, którego organizatorami byli Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka”, LGD Puszcza Notecka oraz Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie. Finał składał się z konkurencji sportowych oraz pytań i zadań sprawdzających wiedzę. Oprócz uczestników, na trybunach pojawili się […]

Finał XV Konkursu Przyrodniczo – Sportowego – Puszcza Notecka