Aktualności


  Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” Instytucja Zarządzająca Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

logotypy 2023-2027


Dziękujemy że jak co roku mogliśmy uczestniczyć w tradycyjnym PODKOZIOŁKU w Sołectwo Mylin w Gmina Chrzypsko Wielkie – Mieszkańcy Mylina od 1936r. organizują tradycyjny Podkoziołek. Organizuje się go kilka dni przed Popielcem. Młodzież, a także starsi przywdziewają stroje różnych postaci, brudzą twarz i ręce sadzą, ozdabiają swój pojazd i przystępują […]

tradycje kultywowania PodkoziołkaSzanowni Państwo, W dniu 8 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – piąta edycja”. Zwracam się z prośbą o udostępnienie na Państwa stronie internetowej poniższej informacji zachęcającej mieszkańców województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie: Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie […]

Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – piąta edycja”


      7 lutego 2024 w Biurze naszego Stowarzyszenia odbyło się szkolenie dla beneficjentów którzy 22 stycznia br. podpisali umowy na realizację dotacji na operacje: 1) „Piękna i atrakcyjna Puszcza Notecka” 2) „Turystyczna Kraina Puszczy Noteckiej” Szkolenie obejmowało takie zagadnienia jak omówienie zobowiązań wynikających z umowy, omówienie wniosku o rozliczenie grantu […]

szkolenie dla grantobiorców 7.02.20242.02.2024 we Wronkach odbyło się Spotkanie Noworoczne połączone z informacją o realizacji działań i możliwościami jakie stwarza nowa Lokalna Strategia Rozwoju . Gospodarzem wydarzenia był Zarząd Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka: Jacek Kaczmarek Prezes, Rafał Litke Wiceprezes, Mieczysław Trafis Wiceprezes, Grzegorz Kurek Skarbnik, Danuta Gendera Sekretarz.   Swoją obecnością zaszczycili […]

Spotkanie 2.02.2024 – Wronki
LGD PN stanowi zwarty przestrzennie obszaro powierzchni 123 754 ha (1 237,54 km2) co stanowi 4,15% powierzchni województwa wielkopolskiego. Położony jest pomiędzy trzema ośrodkami o znaczeniu regionalnym lub subregionalnym: Poznaniem, Piłą i Gorzowem Wielkopolskim (patrz Mapa2). Północno-zachodnia granica obszaru LGD PN stanowi fragment granicy województwa wielkopolskiego z województwem lubuskim. Obszar LGD PN […]

obszar


Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” 22 stycznia 2024r. w Sali sesyjnej Urząd Gminy Obrzycko – Oficjalnie podpisał umowy z gratntobiorcami z obszaru naszego Stowarzyszenia ( w imieniu Zarządu Stowarzyszenia umowy podpisali : Prezes Jacek Kaczmarek oraz Skarbnik Grzegorz Kurek)   Operacje w ramach których realizowane będą pomysły naszych beneficjnentów […]

Podpisanie umów z Grantobiorcami ( Piękna i atrakcyjna Puszcza Notecka)Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” 22 stycznia 2024r. w Sali sesyjnej Urząd Gminy Obrzycko – Oficjalnie podpisał umowy z gratntobiorcami z obszaru naszego Stowarzyszenia ( w imieniu Zarządu Stowarzyszenia umowy podpisali : Prezes Jacek Kaczmarek oraz Skarbnik Grzegorz Kurek) Operacje w ramach których realizowane będą pomysły naszych beneficjnentów to; […]

Podpisanie umów z Grantobiorcami (Turystyczna Karina Puszczy Noteckiej)


22 stycznia 2024r. podpisaliśmy umowy na realizację operacji grantowych na wartość zł To był wyjątkowy dzień Uroczystość odbyła się w Urząd Gminy Obrzycko – Oficjalnie Ze strony Puszczy Noteckiej umowy podpisywali: Jacek Kaczmarek Prezes oraz Skarbnik Grzegorz Kurek. Obecni byli także Rafał Litke Starosta Powiat Międzychodzki jednocześnie nasz Wiceprezes, Mieczysław […]

podpisanie umów z grantobiorcami (Obrzycko 22.01.2024)