Aktualności8-9 czerwca 2021r. uczestniczyliśmy w Spotkaniu konsultacyjno-szkoleniowym Sieci Wielkopolskich Lokalnych Grup Działania . Ze strony Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania udział wziął Piotr Sadłocha. Nasze Stowarzyszenie reprezentował Łukasz Klapczyński- dyrektor biura.  Spotkanie odbyło się w Trzebawiu na obszarze LGD Źródło.

Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe Sieci LGD
W dniu 26 maja 2021 uczestniczyliśmy w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym zorganizowanym przez Departament Programów Obszarów Wiejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Spotkaniu przewodniczył Wicemarszałek Krzysztof Grabowski oraz Izabela Mroczek Dyrektor Departamentu PROW. Spotkanie prowadzone było w trybie on-line.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe28 lutego 2021 r. odbył się WARSZTAT REFLEKSYJNY któremu przewodniczył Prezes Zarządu Jacek Kaczmarek, analizy związane ze stanem wdrażania lokalnej Strategii Rozwoju omówił Dyrektor Biura Łukasz Klepczyński. Podczas spotkania przeanalizowano Lokalną Strategię Rozwoju, proces wdrażania i efekty oraz zmiany w otoczeniu LSR, by z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu dokonano […]

WARSZTAT REFLEKSYJNY
Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że 21 grudnia 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa ARiMR Nr 160/2020 wprowadzające zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem […]

od 21 grudnia 2020 r. zaktualizowany formularz umowy o ...


  Drodzy Członkowie, Przyjaciele i Sympatycy Stowarzyszenia Puszcza Notecka!   „…Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok! Żebyście mieli wszystkiego bez liku – i w stodole i na stole, żeby wam nigdy niczego nie brakowało, a przeważnie zdrowia przybywało!…” Ten fragment staropolskich życzeń noworocznych przesyła wszystkim Zarząd i pracownicy […]

Życzenia Noworoczne