Aktualności


X JUBILEUSZOWE SPOTKANIE LIDEREK Z KRAINY TRZECH RZEK 14 czerwca 2022 odbyło się X Jubileuszowe Spotkanie Liderek z Krainy Trzech Rzek.  Podczas uroczystości Pani Małgorzata Najdek – Prezes Zarządu LGD Kraina Trzech Rzek przedstawiła prezentację „ 10 lat Liderek w Krainie Trzech Rzek”, następnie uczestnicy wysłuchali wykładu „Jak liderować i […]

Konferencja Liderek„Szlakiem ukrytych skarbów” Realizacja projektu współpracy pn. Szlakiem ukrytych skarbów” powoli dobiega końca, 14 czerwca 2022 w Obornikach odbyło się krótkie spotkanie podczas którego omówiliśmy stan realizacji projektu. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki wszystkich partnerów realizujących zadanie; 1. Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek ( koordynowanie zadania ) 2. Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna […]

„Szlakiem ukrytych skarbów”


.na Szlaku Ukrytych Skarbów .. W niedzielne popołudnie (12.06.2022) w Samołężu gm. Wronki odbyła się impreza promocyjno- integracyjna Przy wiacie zaroiło się od roweromaniaków którzy mogli skorzystać z bezpłatnego znakowania dzięki Straży miejskiej we Wronkach oraz porad dotyczących eksploatacji i drobnych napraw. Wszyscy otrzymali gadżety reklamowe a z Gminy Wronki […]

na Szlaku Ukrytych Skarbów – Samołęż gm.Wronki19 maja 2022 – Spotkanie seniorów w wiacie w Samołężu gm. Wronki Na zaproszenie Mirosława Wieczora Burmistrza Wronek w Samołężu odbyło się spotkanie seniorów Rozmawialiśmy o planach inwestycyjnych gminy, problemach seniorów oraz o realizacji strategii . Przekazaliśmy informacje dotyczące działalności naszego Stowarzyszenia oraz o planowanych konsultacjach społecznych. Bardzo ważny głos […]

… na Szlaku Ukrytych Skarbów


           Przygotowujemy się do pisania nowej strategii rozwoju. W dniach 5 i 6 maja 2022r. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski. Uczestnicy spotkania mieli okazję wymienić doświadczenia i wiedzę oraz sformułować merytoryczne wnioski, które będą bardzo przydatne w pracach nad opracowaniem nowych Lokalnych Strategii Rozwoju.       […]

Spotkanie szkoleniowe w KiekrzuRealizacja projektu współpracy pt: „SZLAKIEM UKRYTYCH SKARBÓW” Kolejny etap realizacji projektu, to odbiory techniczne wiat wraz ze stołami i ławami, stacją naprawczą oraz stojakiem na rowery. Przypomnijmy że projekt ten realizowany będzie w ramach umowy partnerskiej przez: Lokalną Grupę Działania Puszcza Notecka Lokalną Grupę Działania Kraina Trzech Rzek (koordynowanie zadania) […]

…. na Szlaku Ukrytych Skarbów


20 kwietnia 2022r.  uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym przez Departament PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Omawiana tematyka dot. warunków i trybu naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW. 2014-2020. Spotkanie prowadzone było w trybie on-line.

spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez UMWW