tradycje kultywowania Podkoziołka


Dziękujemy że jak co roku mogliśmy uczestniczyć w tradycyjnym PODKOZIOŁKU w Sołectwo Mylin w Gmina Chrzypsko Wielkie
– Mieszkańcy Mylina od 1936r. organizują tradycyjny Podkoziołek. Organizuje się go kilka dni przed Popielcem.
Młodzież, a także starsi przywdziewają stroje różnych postaci, brudzą twarz i ręce sadzą, ozdabiają swój pojazd i przystępują do poszukiwania wilków. Wilkami są młode pary, które na rok przed Podkoziołkiem zawarły związek małżeński.
Przebierańcy przyjeżdżają do domu młodej pary i poszukują pana młodego.
-Odwiedzają także jubilatów, którzy mają za sobą 25 lub więcej lat pożycia małżeńskiego. Gdy już przebierańcy zbiorą wszystkich wilków i jubilatów to udają się swoim pojazdem do świetlicy wiejskiej…. Ukoronowaniem „Podkoziołka” jest organizowana wieczorem zabawa, podczas której obtańcowani są jubilaci.