Członkostwo – Statut


Walne Zebranie w dniu 11.01.2023 r. uchwaliło roczną wysokość składek członkowskich  :

👇

1✔️ Gminy członkowskie 2 zł od mieszkańca
2.✔️ Starostwa Członkowskie 0,50 zł od mieszkańca
3.✔️ Pozostali członkowie 24 zł
Składki należy wpłacić na konto Stowarzyszenia w Banku Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego nr konta – 31 9082 0005 0392 9014 2000 0010

_________________________________________

lista członków LGD PN

statut

_____________________________________

Składki członkowskie obowiązujące do 31 grudnia 2022r.  :

  1. Osoba fizyczna – 24 zł na rok
  2. Organizacje pozarządowe, w tym jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego – 200 zł na rok

Składki należy wpłacić na konto Stowarzyszenia w Banku Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego nr konta – 31 9082 0005 0392 9014 2000 0010

_____________________________________________________

Kwestionariusz członkowski:

 

kwestionariusz – wersja Word

kwestionariusz – wersja PDF