Nabór wniosków i wynikiRealizuje się projekt złożony przez grupę nieformalną „Bibliotekarki” za pośrednictwem BPiCAK w Międzychodzie. Kolejny już raz w Pawim Parku w Międzychodzie, odbyło się spotkanie zachęcające do wspólnego czytania! Wyzwalamy społeczną energię…. Działamy lokalnie – myślimy globalnie. Wspólne PAWIE CZYTANIE w Międzychodzkim parku … leżaki, kocyki, parasole, mrożona kawa i herbata […]

P(R)AWIE CZYTANIE24 lipca 2018 odbyła się uroczystość podpisania umów w grantobiorcami Programu DZIAŁAJ LOKALNIE. Nabór odbył się w dniach 22 maja do 23 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Puszcza Notecka jest OŚRODKIEM DZIAŁAJ LOKALNIE. Umowa nr 77A/DL10-ODL/2018 na realizację programu Działaj Lokalnie , finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (PAFW) podpisana 17 maja […]

Wyzwalamy społeczną energię!


10 lipca 2018 r. w Biurze Ośrodka w Międzychodzie odbyło się Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej. Podczas posiedzenia jednogłośnie została przyjęta lista rankingowa grantobiorców.  Obradom przewodniczył Jacek Kaczmarek Przewodniczący Komisji powołanej w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia Puszcza Notecka, pozostali członkowie to: Krzysztof Sobkowski, Katarzyna Dziechciarz, Katarzyna Gursz, Tadeusz Wienke. Projekt w ramach […]

Konkurs Grantowy Ośrodka Działaj Lokalnie rozstrzygnięty!6 czerwca 2018 r w naszym biurze w Międzychodzie od godz. 17:oo odbyło się spotkanie informacyjne dla wnioskodawców – potencjalnych grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie”. Podczas spotkania omówiliśmy zasady programu, kto i na co może się ubiegać o dotację, jakie projekty będziemy wspierać, ocenę wniosków oraz omówiliśmy szczegółowo wniosek o dotację […]

DZIAŁAJ LOKALNIE – MYŚL GLOBALNIE!Konkurs 2018 – ogłoszony !  5 czerwca 2018 r w Świetlicy na Osiedlu Zamość we Wronkach odbyło się spotkanie informacyjne dla wnioskodawców – potencjalnych grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie”. Podczas spotkania omówiliśmy: zasady programu – kto i na co może się ubiegać o dotację, jakie projekty będziemy wspierać, ocenę wniosków oraz […]

DZIAŁAJ LOKALNIE – MYŚL GLOBALNIE!


Nabór wniosków 22.05 do 23.06. 2018. Stowarzyszenie „PUSZCZA NOTECKA” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie 2018. Wnioski można składać w terminie: 22.05.2018 – 23.06.2018 W ramach Programu Działaj Lokalnie 2018 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz […]

Nabór wniosków w ramach programu DZIAŁAJ LOKALNIE