Nabór wniosków i wyniki


10 lipca 2018 r. w Biurze Ośrodka w Międzychodzie odbyło sie Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej. Podczas posiedzenia jednogłośnie została przyjęta lista rankingowa grantobiorców.  Obradom przewodniczył Jacek Kaczmarek Przewodniczący Komisji powołanej w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia Puszcza Notecka, pozostali członkowie to: Krzysztof Sobkowski, Katarzyna Dziechciarz, Katarzyna Gursz, Tadeusz Wienke. Projekt w ramach […]

Konkurs Grantowy Ośrodka Działaj Lokalnie rozstrzygnięty!6 czerwca 2018 r w naszym biurze w Międzychodzie od godz. 17:oo odbyło się spotkanie informacyjne dla wnioskodawców – potencjalnych grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie”. Podczas spotkania omówiliśmy zasady programu, kto i na co może się ubiegać o dotację, jakie projekty będziemy wspierać, ocenę wniosków oraz omówiliśmy szczegółowo wniosek o dotację […]

DZIAŁAJ LOKALNIE – MYŚL GLOBALNIE!


Konkurs 2018 – ogłoszony !  5 czerwca 2018 r w Świetlicy na Osiedlu Zamość we Wronkach odbyło się spotkanie informacyjne dla wnioskodawców – potencjalnych grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie”. Podczas spotkania omówiliśmy: zasady programu – kto i na co może się ubiegać o dotację, jakie projekty będziemy wspierać, ocenę wniosków oraz […]

DZIAŁAJ LOKALNIE – MYŚL GLOBALNIE!Nabór wniosków 22.05 do 23.06. 2018. Stowarzyszenie „PUSZCZA NOTECKA” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie 2018. Wnioski można składać w terminie: 22.05.2018 – 23.06.2018 W ramach Programu Działaj Lokalnie 2018 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz […]

Nabór wniosków w ramach programu DZIAŁAJ LOKALNIE