Realizowane inicjatywyAkademia Rozwoju Filantropii w Polsce, realizator Programu „Działaj Lokalnie”, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, wybrała Stowarzyszenie Puszcza Notecka do realizacji programu w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie. Uczestniczyliśmy w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu w Warszawie gdzie mieliśmy okazję zyskać nową wiedzę. Na szkoleniu zapoznaliśmy się szczegółowo z procedurami Programu. Otrzymaliśmy dokumenty niezbędne […]

„DZIAŁAJ LOKALNIE” – myśl globalnie24 stycznia 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu podczas którego omówione zostały następujące zagadnienia: A. Obowiązkowe sprawozdania na najbliższy okres B. Wniosek o płatność oraz realizacja „kamieni milowych” C. Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna. Warsztat refleksyjny. E. Nabory wniosków F. Granty G. Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim […]

Posiedzenie Zarządu