Realizowane inicjatywy30 listopada 2018 we Wronieckim Ośrodku Kultury odbyły się ANDRZEJKI pt: Listopadowe ostatki dla Dziadka i Babki. Organizatorem był Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wronkach, który otrzymał częściowe dofinansowanie w ramach dotacji nr 4/77A/DL10-ODL/2018 zawartej 24 lipca 2018r. pomiędzy Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszeniem „Puszcza Notecka” z […]

ANDRZEJKI pt: Listopadowe ostatki dla Dziadka i Babki


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, realizator Programu „Działaj Lokalnie”, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, wybrała Stowarzyszenie Puszcza Notecka do realizacji programu w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie. Uczestniczyliśmy w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu w Warszawie gdzie mieliśmy okazję zyskać nową wiedzę. Na szkoleniu zapoznaliśmy się szczegółowo z procedurami Programu. Otrzymaliśmy dokumenty niezbędne […]

„DZIAŁAJ LOKALNIE” – myśl globalnie24 stycznia 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu podczas którego omówione zostały następujące zagadnienia: A. Obowiązkowe sprawozdania na najbliższy okres B. Wniosek o płatność oraz realizacja „kamieni milowych” C. Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna. Warsztat refleksyjny. E. Nabory wniosków F. Granty G. Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim […]

Posiedzenie Zarządu