Wzory dokumentów (wnioski, załączniki, instrukcje)


  1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
    1. I – pozostałe z 19_2
  2. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
    1. II – rozpoczecie dzialalnosci
  3. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych
    1. III – granty

UWAGA: WZORY WNIOSKÓW ZOSTAŁY SPAKOWANE W FORMACIE 7z. DO ICH ROZPAKOWANIA NIEZBĘDNE JEST POSIADANIE PROGRAMU DO ICH ROZPAKOWANIA (NP: WINRAR, WINZIP, ZIP-7)