Wzory dokumentów (wnioski, załączniki, instrukcje)


  1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
    1. I – rozwój działalności gospodarczej
  2. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
    1. II – podejmowanie działalności gospodarczej
  3. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych
    1. III – projekty grantowe

Zmienione wzory dokumentów obowiązują od 16 października 2017 r.

UWAGA: WZORY WNIOSKÓW ZOSTAŁY SPAKOWANE W FORMACIE 7z. DO ICH ROZPAKOWANIA NIEZBĘDNE JEST POSIADANIE PROGRAMU DO ICH ROZPAKOWANIA (NP: WINRAR, WINZIP, ZIP-7)

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 892 i 935) zaktualizowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Formularz umowy jest dostępny na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

OŚWIADCZENIE o długości realizacji operacji – obowiązujące od 02.08.2017 r.