Rada


Borowicz Małgorzata – Sekretarz Rady

Janasek Włodzimierz

Jankowska Aleksandra

Jenek-Maligłówka Agnieszka

Jędrzejczak Robert – Przewodniczący Rady

Kurek Grzegorz

Libera Maria

Michałek Damian

Monterial Jakub

Orlik Lech

Polarczyk Dariusz

Rzeszowski Radosław

Stańko Robert

Śmigielski Mariusz

Wójcik Anna –Z-ca Przewodniczącego Rady

 

IMG_0061 (1)