Rada


W SKŁAD RADY STOWARZYSZENIA PUSZCZA NOTECKA  WYBRANEJ PODCZAS WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W DNIU 04.04.2017 NA LATA 2017-2021 WCHODZĄ:

Borowicz Małgorzata – Sekretarz Rady

Janasek Włodzimierz

Jankowska Aleksandra

Jędrzejczak Robert – Przewodniczący Rady

Kurek Grzegorz – Z-ca Przewodniczącego Rady

Libera Maria

Michałek Damian

Monterial Jakub

Orlik Lech

Polarczyk Dariusz

Rzeszowski Radosław

Stańko Robert

Szeligowska Joanna

Śmigielski Mariusz

 

 

.Na zdjęciu – przedstawiciele Rady, Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Pracownicy Biura

 

 Regulamin Rady obowiązujący od dnia 02.08.2017 r.