Wsparcie przygotowawcze 2022


 


UWAGA! ZMIANA HARMONOGRAMU SPOTKAŃ W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH!


✅ WARSZTAT STRATEGICZNY 14.10.2022
Kolejny etap prac nad Lokalną Strategią na lata 2023-2029‼️
14.10.2022 odbył się warsztat strategiczny prowadzony przez firmę RESEARCH BREATH podczas którego wypracowaliśmy cele wskaźniki oraz budżet Strategii
Jest to dla nas kluczowy etap budowania lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2029.
Oczekujemy na planowany na przełomie roku konkurs, który ogłoszony zostanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w którym Puszcza Notecka będzie ubiegać się o przyznanie środków w kwocie ponad 11mln. zł dla obszaru gmin Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Obrzycko, Ostroróg, Sieraków i Wronki. Na grafikach przedstawiono poglądową logikę interwencji dla celu szczegółowego 1. Cele zostały wypracowane w oparciu o wyniki dotychczasowych działań:
✅modelowanie makroekonomiczne
✅badania terenowe: wywiady indywidualne i ankiety
✅warsztaty strategiczne z mieszkańcami
✅analiza SWOT-TOWS
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, Rady i Biura.
Dziękujemy za profesjonalne i efektywne przeprowadzenie spotkania a uczestnikom za aktywny udział i cenny wkład !

_________________________________

Drodzy mieszkańcy zachęcamy do udziału w spotkaniu online które odbędzie się 09.09.2022 o godzinie 17,00, podczas którego podsumujemy działania w gminach oraz efekty pracy związanej z przygotowywaniem podwalin do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju do 2029 roku.
Prosimy o zgłaszanie się na maila
biuro@puszczanotecka.org

______________________

  1. Relacja z Warsztatów strategicznych 30.08.2022 w sali sesyjnej w Chrzypsku Wielkim – w związku z rozpoczęciem prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027.

 

____________________________________________________

2. Relacja z Warsztatów strategicznych 31.08.2022 w Bibliotece Gminej w Ostrorogu  – w związku z rozpoczęciem prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027

_____ _____________________________________________

3. Warsztat strategiczny w Obrzycku (Miasto) 02.września 2022r.

Spotkanie z lokalną społecznością odbyło się w sali sesyjnej Miasta Obrzycka .

____________________________________________

4. 3 września 2022  w sobotę w Kwileckim Centrum Kultury w Kwilczu odbył się warsztat strategiczny  (konsultacje społeczne).

 

______________________________________________

5. 3 września 2022 od godz. 15,00 w świetlicy wiejskiej w Obrowie gm.Obrzycko odbył się warsztat strategiczny (konsultacje społeczne)

 

________________________________________________

6. Od godziny 9,00  – 6 września 2022r. w sali Urzędu Gminy w Sierakowie rozpoczął się warsztat strategiczny (konsultacje społeczne).

__________________________________________________

7. Od godziny 13,00 – 6 września 2022 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Międzychodzie rozpoczął się warsztat strategiczny (konsultacje społeczne)

__________________________________________________

8. W świetlicy na osiedlu Zamość we Wronkach w dniu 8 września 2022 r. o godzinie 10,00  rozpoczął się warsztat strategiczny  (konsultacje społeczne).

___________

9.  Spotkanie online, odbyło się w dniu 9 września 2022r. od godziny 17,00.

wszyscy chętni mogli przesłać informację o chęci uczestnictwa na adres mailowy biura, następnie otrzymali drogą mailową lub poprzez komunikator messengera link do udziału w spotkaniu on-lline.

Spotkanie otworzył Prezes Jacek Kaczmarek oddając głos prowadzącym spotkania w gminach.

Przedstawione zostały efekty badań oraz wyniki spotkań konsultacyjnych. Odbyła się dyskusja dotycząca poruszanych  zagadnień .

____________________________________________________

Szanowni Państwo!
Zapraszamy  spotkania warsztatowe do 
Chrzypska Wielkiego  w dniu 30 sierpnia br. od godziny 10,00 – sala sesyjna urzędu
– Ostroroga w dniu 31 sierpnia br.  od godziny 10,00 – biblioteka miejska (przy Urzędzie Gminy)
Pozostałe terminy na plakatach!
Spotkania mają na celu stworzenie podwalin do stworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w celu pozyskania środków finansowych na kolejną perspektywę finansową Unii Europejskiej.
Wasza opinia jest ważna !

_______PLAKAT ZBIORCZY !!!__plakat warsztaty od Jan__________

 

_____________________________________________________________

____________

_________________________________

____________

 

UWAGA  !!!!   link do ankiety: https://badanielgd.webankieta.pl/

 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY, PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH !

W związku z rozpoczęciem prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027, rozpoczynamy cykl spotkań konsultacyjnych w gminach członkowskich organizowanych 

1.Chrzypsko Wielkie

2. Kwilcz

3. Międzychód

4. Sieraków

5. Obrzycko Gmina wiejska

6. Obrzycko Gmina Miejska

7. Ostroróg

8. Wronki

Zaplanowaliśmy również spotkanie on-line

– Podczas spotkań prowadzone będą dyskusje na temat najbardziej istotnych w skali naszego obszaru kwestii problemowych oraz propozycji ich rozwiązań. Powyższe stanowić będzie materiał  niezbędny do przeprowadzenia diagnozy naszego obszaru, uwzględnionej w Strategii

 

 
 
 

 

 
 
 
Podpisanie umowy na wsparcie przygotowawcze
1 lipca 2022r. przedstawiciele Zarządu LGD
Jacek Kaczmarek (prezes) oraz Grzegorz Kurek (skarbnik) podpisali umowę przyznania pomocy dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze w ramach PROW 2014-2020.
Dzięki pozyskanym środkom nasze Stowarzyszenie może pełną parą rozpocząć prace nad tworzeniem nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027.