Realizowane granty


      7 lutego 2024 w Biurze naszego Stowarzyszenia odbyło się szkolenie dla beneficjentów którzy 22 stycznia br. podpisali umowy na realizację dotacji na operacje: 1) „Piękna i atrakcyjna Puszcza Notecka” 2) „Turystyczna Kraina Puszczy Noteckiej” Szkolenie obejmowało takie zagadnienia jak omówienie zobowiązań wynikających z umowy, omówienie wniosku o rozliczenie grantu […]

szkolenie dla grantobiorców 7.02.2024


Nie ustajemy w działaniach ⬇️⬇️ ⏰. Rok 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ kończymy bardzo dobrą wiadomością ‼️ W dniu dzisiejszym tzn. 29 grudnia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zostały podpisane 2️⃣ umowy na operacje GRANTOWE ; ️ 1) na operację pn. „Piękna i atrakcyjna Puszcza Notecka” na kwotę: 281021 zł. ️ 2) […]

Umowy na realizację Grantntów podpisane 29.12.2023Rozwój o infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej – projekt adresowany do dzieci i młodzieży, głównie że specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Sala służąca do terapii w tym terapii sensorycznej Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Starszych Niepełnosprawnych ” Wieś bez barier ” w Chorzepowie Całkowita […]

realizacja – Sala Doświadczania Świata w Chorzępowie
   Kluby sportowe mogą już trenować na boiskach sportowych i powoli sport jest odmrażany,  dlatego z przyjemnością prezentujemy kolejne realizowane dotacje. Gminny Klub Sportowy RZEMIEŚLNIK  z Kwilcza, realizuje projekty Grantowe pt: -„Sport to zdrowie” – turniej piłkarski – „Szkolenia dla trenerów” –  „Zmodernizowane boisko piłkarskie w Kwilczu” Dzięki tym inicjatywom […]

Realizacja Gminny Klub Sportowy RZEMIEŚLNIK z Kwilcza


Celem realizacji  projektu jest aktywizowanie mieszkańców obszaru LGD Puszcza Notecka i tym samym rozwój społeczny obszaru. Pozwoli to na zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych LGD i wzmocnienie potencjału edukacyjnego obszaru grupy. Podniesie walory estetyczne obszarów przyrodniczych. Realizacja operacji stworzy mieszkańcom możliwości działania w sferze usług rekreacyjno edukacyjnych. Wpłynie też znacząco na […]

realizacja: Stowarzyszenie Gorzyń 600Tytuł operacji: Wpadnij do nas, turysto… Lokalizacja operacji: Wieś Koźmin, gmina Obrzycko – ostoja leśna Celem realizowanego projektu jest aktywizacja mieszkańców      (głównie dzieci, młodzieży, seniorów) oraz turystów odwiedzających gminy Obrzycko i gminy Ostroróg  na temat wzrostu świadomości ekologicznej, zagrożeń środowiska i przywrócenia utraconych wartości przyrodniczych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowaliśmy zakup […]

realizacja DROP


20 października 2018 przedstawiciele Zarządu LGD Puszcza Notecka złożyli MIĘDZYCHODZKIEMU TOWARZYSTWU PRZYJACIÓŁ DZIECI, ZARZĄDOWI, WSZYSTKIM CZŁONKOM, PRZYJACIOŁOM I WOLONTARIUSZOM serdeczne życzenia: „W SZEŚĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ POWSTANIA Z PODZIĘKOWANIAMI ZA TRUD, WIELKIE POŚWIĘCENIE, BEZINTERESOWNĄ TROSKĘ, WYTRWAŁOŚĆ ORAZ SERCE, KTÓRYM OBDARZACIE DZIECI NAJLEPSZE ŻYCZENIA POWODZENIA WE WSZELKICH PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH, REALIZACJI WSZYSTKICH PLANÓW, SUKCESÓW […]

Gala 60-lecia TPD w Międzychodzie