Realizacja Gminny Klub Sportowy RZEMIEŚLNIK z Kwilcza


 

 Kluby sportowe mogą już trenować na boiskach sportowych i powoli sport jest odmrażany,  dlatego z przyjemnością prezentujemy kolejne realizowane dotacje.

Gminny Klub Sportowy RZEMIEŚLNIK  z Kwilcza, realizuje projekty Grantowe pt:

-„Sport to zdrowie” – turniej piłkarski
– „Szkolenia dla trenerów”

–  „Zmodernizowane boisko piłkarskie w Kwilczu”

Dzięki tym inicjatywom kadra trenerska wzbogaciła swój warsztat o nowa niezbedną wiedzę i umiejętności, zmodernizowane zostało boisko w Kwilczu a zwieńczeniem wszystkich działań były turnieje.