realizacja – Sala Doświadczania Świata w Chorzępowie


Rozwój o infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej – projekt adresowany do dzieci i młodzieży, głównie że specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Sala służąca do terapii w tym terapii sensorycznej

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Starszych Niepełnosprawnych ” Wieś bez barier ” w Chorzepowie

Całkowita wartość projektu 50.000 zl z czego 30.000 zl z środków Puszczy Noteckiej