obszar


LGD PN stanowi zwarty przestrzennie obszaro powierzchni 123 754 ha (1 237,54 km2) co stanowi 4,15% powierzchni województwa wielkopolskiego. Położony jest pomiędzy trzema ośrodkami o znaczeniu regionalnym lub subregionalnym: Poznaniem, Piłą i Gorzowem Wielkopolskim (patrz Mapa2).

Północno-zachodnia granica obszaru LGD PN stanowi fragment granicy województwa wielkopolskiego z województwem lubuskim. Obszar LGD PN jest odpowiedni dla Strategii nie tylko ze względu na granice administracyjne, opisane doświadczenie instytucjonalne, czy też kapitał we współdziałaniu członków Stowarzyszenia na rzecz wdrażania Funduszy UE. W podrozdziale Analiza makroekonomiczna – ogólny poziom rozwoju i kolejnych zaprezentowano wyniki modelowania makroekonomicznego w układzie 30 wielkopolskich lokalnych grup działania wg kilku obszarów tematycznych, w tym istotnych dla Inicjatywy LEADER. Wyniki te pokazują zarysowanie się wyraźnych granic z innymi LGD w ogólnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru (patrz Mapa4) oraz w dziedzinach: sytuacji demograficznej (Mapa5), gospodarki i rynku pracy (Mapa6), jakości kapitału społecznego i ludzkiego (Mapa8).Gminy LGD PN znajdują się w odległości 50‑80 km na zachód i północny-zachód od Poznania oraz 370-410 km na zachód od Warszawy. O wiele bliżej jest do stolicy Republiki Federalnej Niemiec – Berlina, oddalonego od gmin LGD PN o 180-240 km na zachód. Obszar charakteryzuje się ponadprzeciętną dostępnością transportową[1] (patrz Mapa2). Przebiega przez niego droga krajowa nr 24 (Pniewy-Rudnica k. Gorzowa Wielkopolskiego), stanowiąca połączenie z drogą ekspresową S3 w kierunku zachodnim, a w kierunku wschodnim z drogą krajową nr 92, autostradą A2 i ekspresowymi S11 oraz S5. Dostępność transportową LGD PN do dróg kategorii krajowej zapewnia ponadto gęsta sieć dróg wojewódzkich. Przez wschodnią część obszaru LGD PN przebiega jedna z najważniejszych linii kolejowych w Polsce – nr 351 z Poznania do Szczecina, a dalej do Świnoujścia, będąca częścią europejskiej magistrali[2]  E-59. Linia na odcinku Poznań– Krzyż Wlkp. została w latach 2017-22 zmodernizowana do parametrów europejskich, a następnie na odcinku Poznań– Wronki objęta Poznańską Koleją Metropolitalną linii PKM4.

 LGD PN znajduje się w granicach Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, a w jej ramach w dwóch makroregionach: Kotlinie Gorzowskiej na północy oraz Pojezierzu Poznańskim na południu obszaru (patrz Mapa3). W obrębie Kotliny Gorzowskiej LGD PN wchodzi w skład dwóch submezoregionów: