Podpisanie umów z Grantobiorcami (Turystyczna Karina Puszczy Noteckiej)


Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” 22 stycznia 2024r. w Sali sesyjnej Urząd Gminy Obrzycko – Oficjalnie podpisał umowy z gratntobiorcami z obszaru naszego Stowarzyszenia ( w imieniu Zarządu Stowarzyszenia umowy podpisali : Prezes Jacek Kaczmarek oraz Skarbnik Grzegorz Kurek)
Operacje w ramach których realizowane będą pomysły naszych beneficjnentów to;
1) „Turystyczna Kraina Piszczy Noteckiej” na kwotę 2️⃣2️⃣9️⃣.5️⃣5️⃣3️⃣ zł.
w ramach tej operacji umowy podpisali :
OSP w Chorzępowie
OSP w Grobi
OSP w Lutomiu
OSP w Kaczlinie
OSP w Górze
OSP w Mylinie
Nad prawidłowością przebiegu procedury czuwały Anita Cejba Kierownik oraz Alina Pawlukowicz Specjalista ds.projektow które przygotowały dokumentację .
Podczas uroczystości Prezes Jacek Kaczmarek wygłosił prezentację na temat wyników wyboru oraz przedstawił możliwości jakie stwarza NOWA Lokalna Strategia Rozwoju „Puszczy Noteckiej” na lata 2023-2027 .
️Grantobiorcy otrzymali zaproszenie na szkolenie, które odbędzie się 7 lutego 2024.w naszym biurze
—Serdecznie dziękujemy Pani Wójt Irenie Rakowskiej za możliwość zorganizowania uroczystości oraz pracownikom Gminy
a szczególnie za piękne zdjęcia które wykonała Pani Beata Szymkowiak z Gminy Urząd Gminy Obrzycko – Oficjalnie
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób i ludzie uczą się
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i ludzie uczą się
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i telewizor
Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby
Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób
Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i podium
Może być zdjęciem przedstawiającym szpital