Wyborcze Walne Zebranie Członków 04.04.2017


4 kwietnia 2017r. we Wronieckim Ośrodku Kultury we Wronkach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka”.
Obrady otworzył Prezes Jacek Kaczmarek a obradom Przewodniczył Józef Kubanek.
Protokolantem został wybrany Łukasz Klapczyński Kierownik Biura.
W skład Komisji Skrutacyjnej weszli : Małgorzata Borowicz (Przewodnicząca), Mariusz Śmigielski (członek) oraz Piotr Kurek (Członek).
W związku z upływającą kadencją Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności za okres od roku 2013 do 2017 złożyli: Jacek Kaczmarek w imieniu Zarządu oraz Andrzej Głuchowski w imieniu Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała prace Zarządu Stowarzyszenia w latach 2013-2017. Wszystkie zadania, do których zobligowany był Zarząd oraz Biuro zostały wykonane bardzo dobrze, a bieżące funkcjonowanie LGD nie budzi żadnych wątpliwości.
Następnie Walne Zebranie przystąpiło do wyboru Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.
Jednogłośnie został wybrany Zarząd na lata 2017-2021 w osobach:
1) Jacek Kaczmarek – Prezes
2) Irena Wojciechowska – Wiceprezes
3) Mieczysław Trafis – Wiceprezes
4) Anna Andrałojć – Skarbnik
5) Agnieszka Leśniewska – Sekretarz
Kolejnym punktem był wybór Komisji Rewizyjnej na lata 2017-2021. Jednogłośnie wybrano Komisję w składzie:
1) Andrzej Głuchowski – Przewodniczący
2) Edmund Ziółek – Zastępca Przewodniczącego
3) Marian Matuszak – Członek
4) Czesław Kołek – Członek
5) Antoni Taczanowski – Członek
6) Mirosław Wieczór – Członek
W związku z rezygnacją z funkcji Radnej Stowarzyszenia przez p. Jenek-Maligłówkę Walne Zebranie podjęło uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady. Jednogłośnie wybrano Panią Joannę Szeligowską mieszkankę gminy Kwilcz. Obecny skład Rady Stowarzyszenia:
1) Jędrzejczak Robert – Przewodniczący
2) Wójcik Anna – Zastępca Przewodniczącego
3) Borowicz Małgorzata – Sekretarz Rady
4) Janasek Włodzimierz
5) Jankowska Aleksandra
6) Kurek Grzegorz
7) Libera Maria
8) Michałek Damian
9) Monterial Jakub
10) Orlik Lech
11) Polarczyk Dariusz
12) Rzeszowski Radosław
13) Stańko Robert
14) Szeligowska Joanna
15) Śmigielski Mariusz
Zarząd oraz Komisja Rewizyjna otrzymały gratulacje efektów pracy oraz życzenia dalszych sukcesów w realizacji zadań obejmujących wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w aktywizacji lokalnej społeczności.
Podziękowano pracownikom biura za rzetelną pracę oraz obecnej Radzie Stowarzyszenia za zaangażowanie.
Zarząd podziękował wszystkim za zaufanie i docenienie pracy na rzecz lokalnej społeczności, podziękował też Radzie ds. Wyboru i Oceny Operacji za lata 2009- 2016 podkreślając ogromne zasługi dla działalności Stowarzyszenia Pana Józefa Kubanka wieloletniego Przewodniczącego Rady. Podziękowania złożono Dyrektorowi WOK Panu Michałowi Poniewskiemu i jego pracownikom za świetne przygotowanie do obrad sali oraz nieodpłatne jej udostępnienie. Smaczny poczęstunek przygotowała Jadłodajnia Kasyno Pani Karolina Frąckowiak z Wronek.