3 spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców


8 września 2017 r. w Obrzyckim Ratuszu przeprowadziliśmy spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. zasad oceniania i wyboru operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Notecka”.
Spotkanie dotyczyło naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje zgodne z planowanym w październiku br. naboru na rozwój firm oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą.
Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o zasadach poszczególnych kryteriów oceny stosowanych podczas oceny i wyboru operacji , zostały omówione aktualnie obowiązujące wzory wniosków oraz główne założenia biznes planu ( odrębny warsztat z biznesplanu jest zaplanowany na zakończenie cyklu szkoleń). Odrębnym punktem było poinformowanie o działalności LGD oraz założeniach programu w ramach którego działa LGD, pozwoliło to na uzyskanie informacji zwrotnej nt. zainteresowania udziałem w realizacji LSR, w tym w realizacji poszczególnych celów LSR, oraz poziomu zrozumienia zasad oceny i wyboru operacji, a także na temat stosowanych procedur oraz funkcjonowania organów i biura LGD.
Poinformowaliśmy o zmianie Rozporządzenia i konieczności dokonania zmian w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju przez co nieznacznie ulegnie przesunięciu planowany termin naborów.

Podczas spotkania każdy z uczestników miał możliwość zadania pytania i rozwiania wątpliwości. Po spotkaniu każdy miał możliwość na indywidualne rozmowy i doradztwo.
W spotkaniu uczestniczyli włodarze miasta Obrzycka: Burmistrz Maciej Bieniek oraz Zastępca Burmistrza Grzegorz Piwowarczyk. Szkolenie przygotowali i przeprowadzili : Wiceprezes Irena Wojciechowska oraz Kierownik Biura Łukasz Klapczyński.
Dziękujemy Zespołowi z Miasta Obrzycko za pomoc w organizacji szkolenia.