Targi TOUR SALON (Poznań) 9-11.02.2018 r


Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka” na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyła w Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON.
W ramach kampanii promocyjnej prowadzonej od kilku lat przez MRiRW pt.: ODPOCZYWAJ NA WSI promowaliśmy turystykę wiejską i agroturystykę. Aby przybliżyć kulturę i tradycje wiejskie na stoisku prowadziliśmy konkursy, warsztaty z wyplatania wikliny, robienia świec z wosku pszczelego oraz oprowadzaliśmy po ścieżce edukacyjnej „Szlakiem ginących zawodów”. Uczestnicy biorący udział warsztatach i konkursach otrzymywali nagrody oraz prace wykonane przez siebie.
Wspólnie z Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej promowaliśmy obszar objęty Lokalna Strategią Rozwoju. Materiały z gmin i starostw zawierały informacje o walorach i ofercie turystycznej. Nie brakowało pytań o to gdzie przenocować, dobrze zjeść, odpocząć na plaży czy pojeździć konno. MRiRW oraz Polska Federacja Turystyki Wiejskiej przygotowała bardzo ciekawe materiały i opracowania np. „Jakość świadczonych usług czynnikiem wzrostu konkurencyjności oferty turystycznej na wsi” czy „Hity turystyki wiejskiej”, ponadto oferta z całej Polski pozwoliła zainteresowanym w jednym miejscu znaleźć wszelkie  informacje. Urozmaiceniem była krzyżówka której wyniki ogłoszono na scenie głównej a Ministerstwo przygotowało bardzo atrakcyjne nagrody.
Dowodem na bardzo przemyślaną strategię promocji Ministerstwo Rolnictwa otrzymało medal za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej.
LGD „Puszcza Notecka” już drugi rok uczestniczy w projekcie. W ubiegłym roku podczas seminarium towarzyszącym targom Irena Wojciechowska miała wykład nt. sieciowania turystyki, aktywizacji oraz kreowania wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane oferty.
Dziękujemy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej za możliwość bezpłatnego uczestnictwa.