UWAGA! Zmiany przepisów dotyczących danych osobowych


Informacja przekazana przez UMWW w dniu 11.06. br.

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam pismo ARiMR w sprawie zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wraz z wzorami klauzul informacyjnych. W związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji o ww. załączniki, proszę o podanie danych LGD, które będą uzupełnianie w części III punkt 2 załączników (administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: ………………………. lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. III.2). Ww. informacje proszę przesłać na adres a.jakubowska@umww.pl do 12.06. do godziny 12:00. Jednocześnie informuję, że wzory klauzul zostały opublikowane na stronie internetowej www.dprow.umww.pl w zakładkach „Baza formularzy wniosków o przyznanie pomocy” oraz „Baza formularzy wniosków o płatność”.

 

611_20_RODO

19.3_klauzule

19.4_klauzule

RODO_19.3_DO_LISTY OBECNOŚCI

RODO_klauzule_19.2

RODO_klauzule_DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2

RODO_klauzule_DO LISTY OBECNOŚCI 19.2