Wyzwalamy społeczną energię!


24 lipca 2018 odbyła się uroczystość podpisania umów w grantobiorcami Programu DZIAŁAJ LOKALNIE. Nabór odbył się w dniach 22 maja do 23 czerwca 2018 r.
Stowarzyszenie Puszcza Notecka jest OŚRODKIEM DZIAŁAJ LOKALNIE. Umowa nr 77A/DL10-ODL/2018 na realizację programu Działaj Lokalnie , finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (PAFW) podpisana 17 maja 2018r.
Ze strony Zarządu Stowarzyszenia umowę podpisali : Prezes Jacek Kaczmarek oraz Skarbnik Anna Andrałojć podczas podpisania umowy obecni byli przedstawiciele Zarządu: Wiceprezesi Irena Wojciechowska i Mieczysław Trafis oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Głuchowski.
Z ramienia Regionalnej Komisji Grantowej oceniającej wnioski obecni byli : Katarzyna Dziechciarz, Katarzyna Gursz, Krzysztof Sobkowski. 
Procedurę nadzorował zespół: Łukasz Klapczyński, Anna Wójcik i Weronika Michalak-Borowicz.
Z ramienia beneficjentów umowy podpisali: 
Irena Klekota oraz Danuta Cembrowicz z ramienia ODDZIAŁU REJONOWYEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WRONKACH;
Ewelina Maj i Katarzyna Dziechciarz z ramienia STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI „HOMINI” W MIĘDZYCHODZIE;
Natalia Czarnecka oraz Agnieszka Konieczna z ramienia BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I CENTRUM ANIMACJI KULTURY IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO W MIĘDZYCHODZIE
Damian Michałek z ramienia FUNDACJI OLANDIA
Małgorzata Piech i Marta Spychała z ramienia STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ MAŻORETEK MIRAŻ WRONKI
Po zakończeniu uroczystości obecni opowiedzieli o planach realizacji dotacji a przedstawiciele Komisji podzielili się refleksjami nt. przebiegu naboru oraz oceny grantów. Następnie odbyło się szkolenie dot. realizacji zadań.