Spotkanie szkoleniowo-informacyjne „Razem możemy więcej- Turystyka nowe możliwości”


W dniu 23.10.2018 odbyło się Spotkanie szkoleniowo-informacyjne „Razem możemy więcej- Turystyka nowe możliwości” w ramach realizacji operacji pn. „Puszcza Notecka uczy, aktywizuje, integruje” w Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie,które poprowadziła Pani Sylwia Graja-Zwolińska -doktor nauk o ziemi w zakresie geografii Uniwersytetu Przyrodniczego.

W spotkaniu uczestniczyła grupa osób  młodych, wkrótce wchodzących na rynek, które są przedstawicielami branży turystycznej. Spotkanie realizowane w ramach realizacji wniosku  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich mające na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez aktywizację mieszkańców i ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy nimi.

Serdecznie dziękujemy za udział w owocnym spotkaniu!