ANDRZEJKI pt: Listopadowe ostatki dla Dziadka i Babki


30 listopada 2018 we Wronieckim Ośrodku Kultury odbyły się ANDRZEJKI pt: Listopadowe ostatki dla Dziadka i Babki.
Organizatorem był Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wronkach, który otrzymał częściowe dofinansowanie w ramach dotacji nr 4/77A/DL10-ODL/2018 zawartej 24 lipca 2018r. pomiędzy Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszeniem „Puszcza Notecka” z siedzibą: w Międzychodzie, przy ul. Dworcowej 18 realizującym Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zwanej dalej PAFW, na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.
W wydarzeniu brało udział ponad 200 osób ( seniorów) z Gminy Wronki oraz sąsiednich gmin m.in.Szamotuły, Oborniki, Obrzycko. Nie zabrakło zabaw i gier oraz wróżenia i lania wosku.

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Międzychodzie.