Jubileusz 5 lecia Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji


1 lutego 2019 roku Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji obchodziło swoje 5 urodziny. Z tej okazji w imieniu całej społeczności LGD „Puszcza Notecka” złożyliśmy gratulacje i życzenia.
Od początku nasze instytucje aktywnie współpracują, wspólnie organizujemy Konkursy Gwarowe, szkolenia czy spotkania. Należy nadmienić, że dzięki pozyskanym od LGD „Puszcza Notecka” dotacjom instytucja ta polepszyła wyposażenie. Życzymy wielu sukcesów, a Pani Dyrektor Magdalenie Jabłońskiej wielu pomysłów i realizacji planów.