1 maja- 15 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej