„KULINARIA PUSZCZY NOTECKIEJ”


„KULINARIA PUSZCZY NOTECKIEJ”,

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „PUSZCZA NOTECKA” – Partner KSOW  zakończyła realizację operacji pn.

KULINARIA PUSZCZY NOTECKIEJ .

Operacja miała na celu promocję obszaru jako miejsca atrakcyjnego do życia dla młodych osób współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Realizacja projektu pozwoliła na wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami projektu osobami, które uczestniczą lub mogą w przyszłości uczestniczyć w rozwoju obszarów wiejskich.
Spotkania realizowane w ramach projektu pozwoliły na wymianę rezultatów poszczególnych działań, a stworzona publikacja  rozpowszechniła działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz wypromowała walory naszego obszaru ( Gmin: Międzychód, Wronki, Sieraków, Kwilcz, Chrzypsko Wielkie, Obrzycko Gmina, Obrzycko Miasto, Ostroróg).

-Głównym celem operacji było zsieciowanie i zaktywizowanie co najmniej 20 osób pracujących na rzecz rozwoju obszarów wiejskich  oraz 40 osób młodych, które wkrótce wchodzić będą na rynek pracy.

-Osiągnięte zostały następujące rezultaty: 3 spotkania mające na celu aktywizację mieszkańców i ułatwienie wymiany wiedzy między nimi, zaktywizowanie co najmniej 40 młodych ludzi, którzy nie tylko wezmą udział w spotkaniach, ale realnie włączą się w tworzenie publikacji oraz zaktywizowanie co najmniej 20 przedstawicieli branży gastronomicznej, którzy wezmą udział w spotkaniach oraz włączą się w tworzenie publikacji.Odbyły się 3 spotkania szkoleniowo-warsztatowe w których uczestniczyło ponad 150 osób.

  • 01 października 2020 r. pn: . „Obszar LGD Puszczy Noteckiej i jego walory turystyczno-historyczne szansą na rozwój.”  – Siedziba Stowarzyszenia Międzychód ul Dworcowa 18
  • 06 października 2020r. „Jak jeść zdrowo”  – ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH LEŚNA 17
  • 08 października 2020r.„Kulinaria Puszczy Noteckiej „  – Sieraków,  Muzeum Zamek Opalińskich

-Bardzo ważnym efektem będzie stworzenie publikacji (książki) oraz stworzenie publikacji w wersji elektronicznej.

która jest efektem pracy podczas spotkań mających na celu wypracowania najbardziej charakterystycznych przepisów obrazujących kulinaria w gminach partnerskich naszego Stowarzyszenia.
-W książce znajdują się  informacjie o gminach i Starostwach partnerskich .

————-

 
 
Projekt ten realizujemy przy udziale partnerów:
 Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach Szkoła na Leśnej ,
 Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie Powiatowa Instytucja Kultury,
 Fundacja Olandia z Prusimia,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.