Konkursy


W dniu 27 maja 2017 r. w Szkole w Biezdrowie (gm.Wronki) odbył się finał konkursu wiedzy o Wincentym Witosie również w tym dniu Szkoła w Biezdrowie obchodziła jubileusz nadania imienia Wincentego Witosa. W konkursie uczestniczyła młodzież szkolna z całej gminy Wronki, która z rąk dyrekcji szkoły oraz przedstawicieli naszego Stowarzyszenia odebrała nagrody i dyplomy.

Wspaniale przygotowana uroczystość; nie brakowało wystąpień gwarowych, wokalnych, muzycznych i brawurowych występów zespołu Iskierki, bardzo ciekawy był pokaz mody ekologicznej. Młodzież przedstawiła inscenizację obrazującą powstanie miejscowości Biezdrowo. Gratulacje dla Pani Dyrektor Danuty Maślona i całego zespołu.

27 maja – obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego.
Wszystkim samorządowcom naszych gmin i starostw partnerskich. Przedstawicielom Sejmiku Wielkopolskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego. Radnym gminnym, powiatowym, wojewódzkim, Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom, Starostom, Marszałkom – składamy życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z służby dla społeczeństwa.

 

 

 

 

 

Konkurs Niezapominajka – nie zapomnijmy o naszych mamach 26 maja!