Konferencja Kobiet 24.03.2017


24 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyła się Konferencja szkoleniowa nt. możliwości pozyskania funduszy w ramach PROW 2014-20 oraz promocja Dziedzictwa Kulinarnego w Wielkopolsce.

W Sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się konferencja szkoleniowa podczas której omówiono możliwości pozyskiwania dotacji oraz działania samorządowe .
Spotkanie otworzył Pan Robert Krysztofiak – Naczelnik PROW przy Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim.
Następnie Mirosława Katarzyna Kaźmierczak –Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Prezes Stowarzyszenia „Krajowe Forum Kobiet Oddział Wielkopolski” prowadziła obrady.

Tematykę działań Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w Wielkopolsce – omówił Pan Jakób Sieradzki z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podkreślając tradycje kulinarne jako inspiracje do współczesnego zdrowego żywienia.
Kolejnym tematem była informacja o konkursie na najlepszy obiekt turystyki wiejskiej w Wielkopolsce .
Panel dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z ramienia Departamentu PROW omówiła Pani Barbara Pryczek-Socha.

Natomiast z strony praktycznych przykładów, analizę stopnia zaawansowania wdrażania Lokalnej Strategii 2014-20 oraz aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów omówiła Irena Wojciechowska Wiceprezes LGD „Puszcza Notecka” oraz Halina Biechowiak-Drożak Prezes LGD Lider Zielonej Wielkopolski.

Na zakończenie Dyrektor Departamentu Zdrowia z UMWW omówił współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zdrowia i przeciw działania uzależnieniom.
Podczas spotkania omówiono zdrowotne programy profilaktyczne.
Z LGD Puszcza Notecka uczestniczyło 20 Pań które bardzo aktywnie brały udział w dyskusjach i wymieniały się dobrymi praktykami z Paniami z całej Wielkopolski.