4 spotkanie informacyjno – szkoleniowe Sieraków 13.09.2017


13 września 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sieraków odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. zasad oceniania i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Notecka”.

Szkolenie otwarli : Pan Arkadiusz Świderski Zastępca Burmistrza, Pan Andrzej Głuchowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Puszczy Noteckiej, Pan Lech Orlik Członek Rady naszego LGD.
Szkolenie przygotowali i przeprowadzili : Wiceprezes Irena Wojciechowska oraz Kierownik Biura Łukasz Klapczyński.
Burmistrz witając uczestników szkolenia poinformował o inwestycjach dofinansowanych przez LGD „Puszcza Notecka” oraz o działaniach aktywizacyjnych realizowanych wspólnie z LGD „Puszcza Notecka”.

Spotkanie dotyczyło naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje zgodne z planowanym w 2017 roku naborem na rozwój firm oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą.
Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o zasadach poszczególnych kryteriów oceny stosowanych podczas oceny i wyboru operacji , zostały omówione aktualnie obowiązujące wzory wniosków oraz główne założenia biznes planu ( odrębny warsztat z biznesplanu jest zaplanowany na zakończenie cyklu szkoleń).
Odrębnym punktem było poinformowanie o działalności LGD oraz założeniach programu w ramach którego działa LGD, pozwoliło to na uzyskanie informacji zwrotnej nt. zainteresowania udziałem w realizacji LSR, w tym w realizacji poszczególnych celów LSR, oraz poziomu zrozumienia zasad oceny i wyboru operacji, a także na temat stosowanych procedur oraz funkcjonowania organów i biura LGD.

Poinformowaliśmy o zmianie Rozporządzenia i konieczności dokonania zmian w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju przez co ulegnie przesunięciu planowany termin naborów.
Podczas spotkania każdy z uczestników ma możliwość zadania pytania i rozwiania wątpliwości. Na zakończenie każdy otrzymuje zaświadczenie o odbytym szkoleniu.
Po spotkaniu każdy ma możliwość na indywidualne rozmowy i doradztwo.
Dziękujemy Zespołowi z Urzędu Gminy w Sierakowie za pomoc w organizacji szkolenia.