19.12.2017 – wizyta przedstawicieli Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce


19 grudnia 2017r. odbyła się wizyta przedstawicieli Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w Warszawie.
Wizyta dotyczyła Programu „Działaj Lokalnie”, rozmawialiśmy o doświadczeniach Puszczy Noteckiej we współpracy ze społecznością lokalną, samorządami, biznesem oraz dotychczasowych działaniach i planach związanych z ewentualnym udziałem w Programie „Działaj Lokalnie”.
Dziękujemy za wizytę w nadziei że zakwalifikujemy się do dalszych działań.