Roczne archiwa: RW dniu 16.10.2018 r. w Zespole Szkół na Leśnej we Wronkach  odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które prowadziła Pani Magdalena Maćkowiak – dr nauk ekonomicznych. Temat spotkania „Współpraca wzbogaca – rozwój sieciowania i wielobranżowe partnerstwo szansą  na skuteczne pozyskiwanie klienta”. W spotkaniu uczestniczyła grupa osób  młodych, wkrótce wchodzących na rynek, które […]

Puszcza Notecka uczy, aktywizuje, integruje!Szanowni Państwo, w dniu 11.10.2018 r. została podpisana umowa na GRANTY przez Stowarzyszenie LGD „Puszcza Notecka” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Nasze Stowarzyszenie reprezentowane było przez Prezesa Jacka Kaczmarka oraz Skarbnik – Annę Andrałojć. W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy z Grantobiorcami naboru 1/2018/G.

Podpisanie umowy na GRANTY!


W dniu 9.10.2018 r. w siedzibie naszego Biura przy ul. Dworcowej 18 w Międzychodzie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które prowadził Pan Jacek Kaczmarek – Prezes LGD „Puszcza Notecka”. Temat spotkania „Obszar LGD Puszczy Noteckiej i jego walory turystyczno-historyczne szansą na rozwój” nawiązywał do naszego regionu i historii znanej i mniej […]

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe


4.10.2018 na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania KRAINA TRZECH RZEK z Obornik uczestniczyliśmy w obchodach 10.Lecia . Jeszcze raz gratulujemy jubilatom. Z LGD KRAINA TRZECH RZEK zaplanowaliśmy realizację projektu współpracy w 2019 roku.

10-lecie LGD Kraina Trzech Rzek


Prace remontowe zrealizowano w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Operacja pn. „Renowacja pozostałości północnego skrzydła Zamku Opalińskich w Sierakowie” mająca na celu zachowanie dziedzictwa historycznego regionu poprzez renowację zarysu skrzydła Zamku będącego jednym z najstarszych zabytków powiatu międzychodzkiego współfinansowana jest ze […]

Dotacje! Realizuje się!
W dniu 04.10.2018 r. w naszym biurze przy ul. Dworcowej 18 w Międzychodzie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące Biznesplanu, jako niezbędnego załącznika do wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru wniosków 10/2018 – podejmowanie działalności gospodarczej oraz 11/2018 – rozwój działalności gospodarczej. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Spotkanie Szkoleniowo-informacyjne – Biznesplan