Podwyższony limit wartości środków trwałych


od 1 stycznia 2018 r. został podwyższony limit wartości środków trwałych z 3.500 zł do 10.000 zł. – tak mówi Dz. U. poz. 2175,
(ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ).