„Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim – prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski


14 marca 2018 w naszym biurze spotkali się reprezentanci 4 Lokalnych Grup Działania : „Puszcza Notecka” , KOLD, Kraina Trzech Rzek oraz Dolina Wełny, którzy wspólnie prezentować będą stół Wielkanocny w Parlamencie Europejskim.
To kolejne spotkanie organizacyjne w sprawie wyjazdu do Parlamentu Europejskiego do  Brukseli dniach 26-28 marca 2018r., który organizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  W ramach tego wyjazdu odbędzie się Konferencja z udziałem ekspertów Komisji Europejskiej na której omówione zostaną zadania i funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania w obecnym okresie programowania na lata 2014-20 oraz w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. 
Ponadto ramach Wielkopolskiego Śniadania Wielkanocnego na stoisku promocyjnym zaprezentujemy nasze dziedzictwo na tle obszaru atrakcyjnego turystycznie i biznesowo. Na naszym stole pokażemy tradycje kulinarne oferując poczęstunek, przekażemy ulotki informacyjno – promocyjne.
Wydarzenie jest finansowane z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019