Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w ramach naboru na GRANTY pt: „Aktywni mieszkańcy LGD Puszcza Notecka” .


Szanowni Państwo,
Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w ramach naboru na GRANTY pt: „Aktywni mieszkańcy LGD Puszcza Notecka” .

Dziękujemy za aktywność i złożenie wniosków w naborze 1/2018/G w ramach typów zadań:

– Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna (PIII – Rozwój małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej)
– Promocja i dziedzictwo lokalne (PV – Promocja obszaru Puszczy Noteckiej i jej dziedzictwa w działaniach lokalnych)
– Kapitał ludzki (PVII – Aktywizacja mieszkańców poprzez wzmacniane ich wiedzy i umiejętności)
– Infrastruktura kulturalna (PXI – Zaspokajanie podstawowych potrzeb społecznych w zakresie infrastruktury kulturalnej).

Więcej informacji już wkrótce.